skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Adjudicació Per A Hercal A Valldoreix

Adjudicació per a Hercal a Valldoreix

Hercal ha aconseguit una nova adjudicació per dur a terme un treball d’obra civil a Valldoreix. Es tracta de l’arranjament d’un terreny de propietat municipal situat a tocar de la plaça de l’Estació, concretament al primer tram de la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer. Aquest espai està actualment molt desordenat, amb terra amuntegada i vegetació dispersa, i conté una petita edificació antiga en molt mal estat. Hi ha també un recorregut transitable a peu que és molt utilitzat per anar o venir de l’estació, però que no té comoditat d’utilització.

La promotora del projecte és l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix, que vol així evitar despreniments i adequar l’ús d’aquest espai com a zona enjardinada i camí de pas de vianants entre l’estació i l’església. Hercal hi aportarà una solució d’accessibilitat i una ordenació adient del terreny per millorar-ne la seguretat.

Amb aquesta adjudicació, Hercal urbanitzarà una parcel·la al costat de l’estació i la farà més accessible.

La petita edificació existent s’enderrocarà i l’espai es mantindrà com a placeta mirador. Es conservaran també l’accés per a vianants i tres arbres amb cert interès: una troana, una alzina i un pi pinyoner.

Es proposa que l’espai de placeta-mirador articuli els recorreguts i sigui un punt de pas intermedi amb possibilitat d’estada i descans. S’accedirà a ella de dues maneres: des d’una escala al costat est, situada al mateix lloc on hi ha l’actual, i des d’una rampa que començarà a la vorera de la Rambla. També hi haurà quatre trams de muret de contenció. A l’extrem superior de la placeta, naixerà una rampa-escala en diagonal que permetrà salvar el desnivell amb el menor recorregut.

Pel que fa al paviment, hi haurà de dos tipus. Per una banda, un que serà una barreja de sauló i tot-u a la placeta-mirador, l’accés i la rampa. Per una altra, paviment de formigó a l’escala i la rampa-escala. Es plantegen dos tipus de baranes: una de fusta molt utilitzada en camins de paratges naturals i una metàl·lica a la zona de l’escala.

Finalment, es retiraran els tres punts de llum existents i es col·locaran sis de nous, a més d’un banc a la placeta i una paperera a prop de l’inici de la rampa-escala.

El termini d’execució de les obres és de dos mesos.

Back To Top