skip to Main Content
Ampliació De Voreres: Urbanització De La Banda Mar Del Carrer Bisbe Català

Ampliació de voreres: urbanització de la banda mar del carrer Bisbe Català

Ampliació de voreres per a guanyar espai per a l’ús ciutadà

Ampliació de voreres per a millorar la mobilitat de vianants i l’accessibilitat del carrer Bisbe Català, costat mar. Aquest és l’objectiu de les obres que Hercal està executant hores d’ara i que s’emmarquen en el projecte de la urbanització de la banda mar del carrer Bisbe Català entre el número 36 i la cantonada amb Bosch i Gimpera. Un projecte redactat per PCG ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP per encàrrec del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, sent BIMSA la promotora de l’obra.

L’objectiu general de l’actuació és millorar l’accessibilitat de la zona per donar prioritat al vianant del tram costat mar entre el carrer del Bisbe Català i el carrer de Bosch i Gimpera, suprimir el carrer lateral de circulació i la millora de les instal·lacions.

El projecte d’urbanització

Hercal està executant el projecte d’urbanització que consta de:

 • Anul·lació del vial lateral de circulació i de la illeta central, suprimint també les places d’aparcament en filera.
 • Ampliació de voreres generant un nou espai per als vianants.
 • Ampliació puntual de la vorera Besòs del carrer Bosch i Gimpera
 • Zona enjardinada en el nou espai per a vianants, amb instal·lació de reg.
 • Nou mobiliari urbà
 • Ampliació de la instal·lació d’enllumenat públic.
 • Modificació de la instal·lació de semàfors
 • Ampliació de la xarxa de recollida d’aigües.
 • Formació de prisma per a la xarxa de l’Institut Municipal d’Informàrtica (IMI)
 • Les obres es divideixen en dues fases, posteriors a tres actuacions prèvies.

  ampliacio-voreres-costat-mar-sant-gervasi-hercal

  ACTUACIÓ 1: Feines d’execució del col·lector de diàmetre 600 que creua part de la calçada del encreuament del Carrer Bisbe Català amb Carrer Bosch i Gimpera.
  ACTUACIÓ 2:Es realitzaran per parts els dos prismes que creuen el carrer Bosch i Gimpera. Es tracten dels prismes d’enllumenat i de semaforització.

  A partir d’aquí, Hercal dividia en dues fases l’execució del projecte d’urbanització i l’ampliació de la vorera de la banda mar del carrer Bisbe Català.

  Ampliació voreres a Sant Gervasi, Barcelona

  FASE 1: Feines que comprenen tot l’àmbit menys un pas que es deixarà a la vorera per als vianants.
  FASE 2: Execució del pas de la vorera que es deixa sense fer a la Fase 1.

  Hores d’ara les obres avancen al ritme previst (3,5 mesos des de l’inici dels treballs) i que estaran enllestides durant la primera meitat del mes de novembre.

Back To Top