Skip to content

AVANCEN A BON RITME LES OBRES DE LA PISTA ESPORTIVA DEL CAMPILLO DE LA VIRGEN

Les obres de la nova pista esportiva del Campillo de la Virgen, al barri de Torre Baró del districte de Nou Barris de Barcelona, avancen a bon ritme des del seu inici el passat 23 de novembre. Hercal treballa en l’execució del projecte complet d’aquest nou equipament esportiu i l’adequació del seu entorn que millorarà considerablement el paisatge urbà del barri i l’oferta cívica de la zona.

Les actuacions que Hercal està duent a terme des de fa mesos són:

  • Desviament de les columnes d’enllumenat del solar per aconseguir un espai diàfan que permeti els treballs.
  • Moviment de terres i cimentació. S’ha fet servir “zahorra” reciclada procedent de la planta RCD d’Hercal.
  • Formigonat de la pista adequada per a la práctica de diferents esports. El projecte contempla la instal.lació de 4 cistelles i 2 porteries que funcionaran com pista reglamentària de futbol sala.
  • Pavimentació al voltant de la pista amb sauló, especialmente recomanat per a parcs i jardins.
  • Retirada de les graderies prefabricades existents i reubicació paral·leles a pista. La base de les graderies se situarà a la mateixa cota de la pista per garantir l’accessibilitat amb una segona filera centrada per poder aplegar més espectadors.
  • Jardineria, sembra i rec.
  • Escales i rampa d’accés per a persones amb mobilitat reduïda donant cobertura a tota la pista.
  • Estructura i coberta metàliques.

Una estructura metàlica que canviarà el paisatge urbà

L’element més significatiu de l’obra i el que será més emblemàtic un cop finalitzada l’execució, tant per la seva envergadura com pel seu aspecte visual, és la gran estructura i coberta metálica que Hercal está fabricant i instal.lant a la pista esportiva del Campillo de la Virgen. El projecte, firma de Soldevila Soldevila Soldevila Arquitectes, canviarà totalmente el paisatge urbà d’aquest espai del barri de Torre Baró, i la seva fabricació, com l’obra, també es va engegar el passat mes de novembre.

Es tracta d’una de les parts més delicades del conjunt de l’obra pel que fa a l’execució, el subministrament i el muntatge. Les diferents parts de l’estructura arriben al Campillo de la Virgen cada dimarts en quatre vehicles especials de 20 metres de llargada. Hercal també s’encarrega del control d’aquest procés amb operadors designats per controlar les possibles interferències del trànsit i minimitzar l’afectació en el veïnat. Cada tres setmanes, quan hi ha prou peces subministrades, s’avança amb el muntatge de l’estructura, que ja comença a lluir part del seu aspecte definitiu.

La previsió és que l’obra completa d’Hercal quedi enllestida el proper mes de maig de 2021. Les obres formen part del Pla de Barris de la Zona Nord i compten amb un pressupost de 844.661,61 € (IVA no inclòs).

Back To Top