Skip to content

A continuació li indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a HERCAL DIGGERS, S.L.

1. Tractament de les dades personals de contactes de correu electrònic

1.1 Informació bàsica de protecció de dades
Responsable: HERCAL DIGGERS, S.L.
Finalitat: Atendre a la seva sol.licitud i enviar-li comunicacions comercials
Legitimació: Consentiment de l´interessat
Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a protecciondedatos@hercal.es
Procedència: Del propi interessat

1.2 Informació completa sobre Protecció de Dades

1.2.1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Entitat: HERCAL DIGGERS SL – NIF: B64143639
Direcció postal: Ctra. de Rubí, 286 B – 08228 Terrassa – Barcelona
Telèfon: 937879571
Correu electrònic: protecciondedatos@hercal.es
1.2.2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A HERCAL DIGGERS SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.
No es van a prendre decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
1.2.3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.
1.2.4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.
1.2.5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.
1.2.6. Transferències de dades a tercers països.
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
1.2.7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a HERCAL DIGGERS SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, HERCAL DIGGERS SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.
Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.
En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
1.2.8. Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a HERCAL DIGGERS SL procedeixen del propi interessat.

2. Tractament de les dades personals de contactes en Currículum Vitae

2.1 Informació básica sobre Protecció de dades
Responsable: HERCAL DIGGERS, S.L.
Finalitat: Realitzar els procesos de selección de personal
Legitimació: Consentiment de l´interessat
Destinataris: No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets, indicats a la información adicional, que pot exercir dirigint-se a protecciondedatos@hercal.es
Procedència: Del propi interessat

2.2 Informació completa sobre Protecció de Dades
2.2.1 Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Entitat: HERCAL DIGGERS SL – NIF: B64143639
Direcció postal: Ctra. de Rubí, 286 B – 08228 Terrassa – Barcelona
Telèfon: 937879571
Correu electrònic: protecciondedatos@hercal.es
2.2.2 Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A HERCAL DIGGERS SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.
No es van a prendre decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
2.2.3 Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Dos anys des de l’última interacció.
2.2.4 Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Consentiment de l’interessat: Gestionar els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.
2.2.5 A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.
2.2.6 Transferències de dades a tercers països.
No estan previstes transferències de dades a tercers països.
2.2.7 Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a HERCAL DIGGERS SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, HERCAL DIGGERS SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.
Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.
En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
2.2.8 Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a HERCAL DIGGERS SL procedeixen del propi interessat.

Back To Top