Skip to content
calle-llibertat-1

Carrer de la Llibertat de Montornès: important obra civil per a Hercal

El carrer de la Llibertat de Montornès del Vallès experimentarà una total transformació en breu, i Hercal serà l’empresa encarregada del projecte. Aquesta via, d’uns 600 metres de longitud, és l’eix vertebrador del barri de Montornès Nord i en ella es troben tant edificis residencials com els principals equipaments i serveis del barri. L’objectiu és fer del carrer de la Llibertat un element d’unió entre aquest barri i la resta del municipi, renovar una urbanització obsoleta, pacificar la circulació i solucionar problemes d’accessibilitat.

Les accions previstes són moltes:

  • Conversió del tram horitzontal en una calçada d’un sol sentit
  • Ampliació de la superfície destinada a les voreres d’un 30 a un 70%
  • Ordenació de l’aparcament indiscriminat a la via, garantint el 75% de las places actuals
  • Modificació de la intersecció amb la plaça de Federico García Lorca per a fer una gran àrea de vianants al punto de més centralitat, amb possibilitats d’anar ampliant-la.
  • Ampliació de la vorera del tram inferior i millora de l’accés als blocs d’habitatges des de les places adjacents.
  • Millora dels passos de vianants, especialment en punts conflictius com l’accés a l’escola.

Al carrer Llibertat hi ha habitatges, però també equipaments com un mercat, una escola, un centre juvenil i diverses parades d’autobusos

Per a poder realitzar tot això es treuran tots els paviments, excepte en un tram, i es col·locaran uns altres de nous. A la calçada del carrer de la Llibertat es posarà ferm asfàltic, a les zones d’aparcament i als passos de vianants no elevats hi haurà llambordes, i les voreres es pavimentaran també amb llambordes o lloses. Hercal farà a més alguns moviments de terres i adaptarà la xarxa de drenatge i clavegueram. S’hi substituirà tot l’enllumenat existent i s’hi col·locarà nova senyalització vertical i horitzontal, per deixar ben clars els nous sentits de circulació, les zones d’aparcament i la limitació de velocitat a 30 km/h. Pel que fa a la jardineria, es plantaran 47 nous arbres i es mantindran 28 dels 53 actuals. Les zones de parterres es reformularan per donar continuïtat a l’espai i evitar la sensació de poca visibilitat.

En aquest projecte d’obra civil es preveu un termini total d’execució de 16 mesos.

Back To Top