Skip to content
Enderroc per a reforma d'edifici

Enderroc per a l’ampliació del centre comercial a Sant Feliu

Client: Construcciones A.C.R. S.A. Any d'execució: 2015 DESCARREGA LA FITXA D'OBRA Descripció: L'enderroc consisteix en la demolició de la façana principal de l'edifici afectant tota l'altura de l'edifici. Caldrà l'estintolament estructural i enderroc d'unitats de forjat, jàsseres de formigó armat…

+ Info
Derribos y demoliciones Hercal en Barcelona

Enderroc per a la reforma de l’edifici La Rotonda

Client: Nuñez y Navarro Any d'execució: 2015 DESCARREGA LA FITXA D'OBRA Descripció: Aquesta reforma es realitza en un edifici de gran interès cultural i arquitectònic en el que hi ha parts originals protegides i parts construïdes a posteori que s’enderroquen.…

+ Info
Enderroc de la Nau de Basf a la Zona Franca

Treballs complementaris en l’enderroc de la nau de Basf

Client: FERROLEZAMA AMIANTO Y FIBROCEMENTO, S.L. Any d'execució:2015 DESCARREGA LA FITXA D'OBRA Descripció: El present enderroc consisteix en la demolició dels pilars i instal·lacions de les mitgeres, també es realitza la demolició de llosa de formigó i restes d'antigues fonamentacions…

+ Info

Treballs complementaris en l’enderroc de la nau de Basf

Client:
FERROLEZAMA AMIANTO Y FIBROCEMENTO, S.L.
Any d’execució: 2015
Descripció:
  • Enderroc dels pilars i sanejament de la mitgera.
  • Càrrega, transport i cànon a gestor autoritzat de l’enderroc resultant en aquesta demolició.
+ Info
Back To Top