skip to Main Content
Millora Del Clavegueram De L’avinguda Mare De Déu De Lorda

Millora del clavegueram de l’avinguda Mare de Déu de Lorda

Clavegueram funcionalment nou, perquè la rehabilitació del clavegueram va ser la solució que l’ajuntament de Barcelona, a través de BIMSA, va decidir implementar per resoldre els problemes de la zona de l’Avinguda Mare de Déu de Lorda, on els dies de pluja l’antiga xarxa de clavegueramno era capaç de recollir prou aigua creant cabals d’aigua i torrenteres que suposaven un perill vial. Una situació especialment perillosa tenint en compte l’elevat pas d’infants que transiten cap a les escoles del barri. El projecte va ser adjudicat a Hercal que en un termini de dos mesos havia d’executar-lo.

Nous col·lectors de clavegueram

El projecte ha consistit inicialment en la neteja de la zona, la demolició del paviment i també del tram antic de claveguera. Les obres s’han executat en l’entorn d’un antic pou datat del segle XV i que ha comportat que Hercal treballés amb especial cura per preservar-lo atés el seu valor arqueològic.

Un cop acabada la demolició es va comencar la construcció i instal·lació de més de 140 metres de diferents conductors, combinant col·lectors T130 i tubs D600, sobre un llit de formigó.

Tanmateix, per aconseguir guiar l’aigua fins aquests col·lectors, s’han construit dos ràpids amb una pendent del 50%, reixes interceptores repartides en diferents punts i diversos pous de 70x70cm. i 120x120cm.

Xarxa de sanejament i gestió de residus

En la rehabilitació del clavegueram a l’avinguda Mare de Déu de Lorda també s’ha implementat un pou sorrer, instal·lat entre dos murs interiors, que impediran l’arribada de deixalles i la retenció dels sòlids que puguin circular per la xarxa de sanejament. Per acabar l’obra Hercal ha executat la reposició del paviment.

Seguint la política de gestió medioambiental habitual d’Hercal, i complint els requisits establerts en el projecte relatius a la gestió del residus, tot aquell material susceptible de ser reclicat ha estat processat i enviat a la planta Intercomarcal de reciclatge situada a Sabadell.

Back To Top