Skip to content

CONTRIBUINT A LA MILLORA I LA NATURALITZACIÓ DE LES PLATGES DE VILADECANS

Actuació d’Hercal per a renovar els camins d’accés a les platges de la Murtra i la Pineda, un espai d’alt valor ecològic de la Xarxa Natura 2000.

Després de 5 mesos de treball, Hercal ha finalitzat la seva actuació a les platges de la Murtra i la Pineda, dins del municipi de Viladecans. L’actuació ha consistit en la millora i reconstrucció dels accessos a totes dues platges, deteriorats visiblement abans dels treballs, ja que presentaven greus deficiències en el paviment, mobiliari en mal estat i trams de separació sense definir entre vianants i el trànsit rodat. La intervenció de Hercal, a més de millorar la funcionalitat dels accessos a totes dues platges i el seu aspecte paisatgístic, també ha tingut en compte l’alt valor ecològic de la zona, envoltada de la Xarxa Natura 2000. Per aquesta raó, part dels elements utilitzats en la reconstrucció dels accessos, a la platja de la Murtra en aquest cas, s’han obtingut a partir dels mateixos residus recollits en el lloc de l’actuació i revaloritzats en la Planta H-Zero de Hercal, minimitzant l’impacte ambiental en el lloc.

L’estratègia de les intervencions, amb les diferents particularitats de cadascuna de la platges, han consistit a millorar les condicions d’ús dels camins d’accés fent-los més segurs i transitables, reordenar les circulacions existents per a potenciar la mobilitat sostenible de vianants i bicicletes, implementar la xarxa de reg i col·locar bancs, baranes i barreres de seguretat, a més de les voreres i l’enjardinament dels marges. El pla d’acció va començar amb l’enderrocament i la retirada de les zones d’asfalt i paviment deteriorades, construint en totes dues platges pous de drenatge per a aconseguir una filtració d’aigua més ràpida, evitant possibles inundacions i afectacions dels camins. També s’han adequat els diferents trams dels camins reorganitzant els trams destinats a bicicletes, vianants i vehicles de motor, s’han construït les voreres, i s’han creat cunetes verdes per a poder absorbir l’aigua de la pluja amb major facilitat i, alhora, poder reaprofitar-la per al reg, amb el consegüent benefici ambiental. Hercal també s’ha encarregat de l’enjardinament i la decoració dels marges tenint en compte la integració paisatgística dels treballs, amb arbustos, plantes enfiladisses i espècies característiques de l’ambient mediterrani i el front marítim del lloc.

Back To Top