Skip to content

DEMOLICIÓ COMPLETA DEL MAGATZEM INDUSTRIAL DE DHL INCENDIAT A SESEÑA

Hercal està duent a terme la demolició completa de les naus logístiques de l’empresa DHL que van quedar calcinades per un greu incendi el passat 13 d’abril. El magatzem, que ja s’havia vist afectat el mes de gener pel temporal Filomena i en el qual s’estava reparant la coberta en el moment de l’incendi, ocupava uns 50.000 metres quadrats a l’altura del quilòmetre 35 de la A-4, en el polígon industrial Seseña Nou.


L’interior de les naus contenia, sobretot, un gran nombre de petits electrodomèstics manuals, del tot irrecuperables actualment, a més d’objectes i menjar i pinsos per a mascotes. En la primera fase de l’actuació de Hercal, la de neteja, aquest ha estat un dels obstacles destacats a salvar, ja que per la composició d’aquest pinso es van crear capes dures que, encara fins fa uns dies, continuaven provocant petits focus d’incendi. La peculiaritat del treball en el terreny obliga a una demolició selectiva i a la necessitat d’una demolició molt controlada i coordinada que permeti avançar en uns trams mentre es continua amb una neteja exhaustiva en la resta.


Actualment s’estan duent a terme diversos treballs de manera paral·lela. D’una banda, la neteja, sobretot, de ferralla, creant paquets metàl·lics premsats per a poder airejar els residus i obrir camí i estendre material amb la pala. D’altra banda, 3 màquines, entre elles la Volvo 380 de Hercal, es troben derrocant parets i estructures verticals.


El reciclatge dels residus es realitzarà en funció de les característiques d’aquests: in situ els materials inerts procedents de la solera i la fonamentació. Tots els materials ferralla s’envien a fosa, i les nombroses cendres i el penso que no hagi cremat íntegrament seran traslladats a gestió de residus per al seu correcte processament. La durada total dels treballs de Hercal en aquesta nau industrial de Seseña és de 6 setmanes.

Back To Top