Skip to content

DEMOLICIÓ DE LA HISTÒRICA FÀBRICA LEFA A MOLLET DEL VALLÈS

Hercal ha començat els treballs de demolició de l’antiga fàbrica pelletera Lefa, en el polígon industrial Can Prat, de Mollet del Vallès. La fàbrica és un complex format per 9 volums en clar estat de ruïna i amb greus problemes estructurals a causa dels incendis soferts en l’edifici en els anys 2003 i 2017, a pesar que des de 2009 havia cessat la seva activitat i la situació del complex ja era d’abandó i en clar risc d’enfonsament.

Els treballs s’estan realitzant amb molta cura, tant per a garantir la seguretat, com per a preservar tots els elements protegits que tècnicament sigui possible, ja que part del complex de l’antiga fàbrica està inclosa en el Catàleg de Béns a Protegir de la ciutat. La normativa urbanística actual contempla que, en el desenvolupament urbanístic del sector s’haurà de reproduir l’estructura tipològica de l’edifici.

La primera línia d’actuació d’Hercal passa per netejar i classificar els diferents materials que es troben a l’interior, així com la retirada de les cobertes d’uralita del complex. Per a aquesta tasca, Hercal, inscrita en el RERA (Registre d’Empreses amb el risc d’Amiant) compta amb tècnics especialment qualificats que garanteixen la realització dels treballs amb total seguretat i el tractament adequat d’aquest material en la seva retirada seguint la normativa específica.

La demolició mecànica estructural de l’antiga pelletera es realitza de forma ordenada amb l’objectiu de classificar i transportar de manera gradual els diferents enderrocs obtinguts. Els residus petris resultants una part es pica i es reutilitza en la mateixa obra, i el sobrant serà conduït a la planta H-Zero d’Hercal a Terrassa on se sotmetran al procés adequat per a la seva revaloració fins a convertir-se en nous materials aptes per a la construcció i contribuir així a la protecció dels recursos naturals i l’economia circular en el sector.

Back To Top