skip to Main Content
Demolició D’edificacions Al Carrer D’Ernest Lluch, A Mataró

Demolició d’edificacions al carrer d’Ernest Lluch, a Mataró

Client: TEYCO SL
Any d’execució: 2015
DESCARREGA LA FITXA D’OBRA

Descripció:

Les obres consisteixen en l’enderroc total de les edificacions amb una superficie de 18.345,15 m2 i un volum de 91.335 m3. En primer lloc es realitza una neteja de tots els elements continguts en els edificis. Les cobertes són de fibrociment i es desmunten amb mitjans i personal propi, seguint el protocol de seguretat i de gestió mediambiental. Un cop net l’interior de l’edifici i desmuntades les cobertes, es realitza l’enderroc dels edificis amb mitjans manuals i mecànics, les runes generades es trituren a obra i reutilitzen com a material de reblert per als soterranis dels edificis.

Back To Top