skip to Main Content
La Demolició Del Mercat De Vall D’Hebron, En Marxa

La demolició del mercat de Vall d’Hebron, en marxa

Fa algunes setmanes que Hercal està executant la demolició del mercat de la Vall d’Hebron, un equipament que té gairebé cinquanta anys i que està experimentant una remodelació integral. Els treballs que estan programats són la demolició d’algunes parts del mercat i la col·locació de forjats. En definitiva, es tracta de deixar preparada la zona perquè després s’executi el pla previst.

La demolició del mercat conviu amb l’actividad comercial

El gruix principal del treball d’Hercal és la demolició de la part central de l’actual coberta, on actualment es troba la lluerna. Està previst realitzar-lo en el mes d’agost, quan el mercat estigui tancat, i de tota manera es posarà una estructura protectora perquè l’enderroc no afecti les parades. En aquests moments es continua amb l’activitat habitual, de manera que les obres han de adaptar-se als horaris comercials.

Demolició mercat en Barcelona

Per exemple, les actuacions a la zona que dóna al mercat actiu només poden fer-se a partir de les tres de la tarda. En aquest sentit, la possibilitat de fer servir el robot de demolició permet avançar amb majors nivells de productivitat.

A part de la coberta, Hercal també està demolint algunes parades, una part comercial que ja estava tancada, el cos on estan actualment les oficines, la rampa d’accés a l’aparcament, la coberta del moll de càrrega i els magatzems dels paradistes situats en la planta -1. També es faran petits treballs a les plantes -2 i -3, com forjats per a col·locar els nous ascensors. La idea és deixar obertures a la façana perquè quedi un mercat molt més diàfan i accessible.

Demolició del mercat de la Vall d'Hebron a Barcelona

Quant als terminis, depenen de la construcció i trasllat de parades, així com de tots aquells elements necessaris perquè l’activitat del mercat no s’interrompi.

Marta Alonso és la cap d’obra de Hercal responsable d’aquest projecte, que implica una estreta col·laboració amb l’empresa constructora i la convivència amb un edifici viu i en plena activitat.

Back To Top