skip to Main Content
Demolició Per Procediments Manuals I Mecànics Del Mercat Provisional De La Florida

Demolició per procediments manuals i mecànics del mercat provisional de La Florida

Hercal està executant la demolició per procediments manuals i mecànics de la que ha estat la seu provisional del Mercat de la Florida, a L’Hospitalet de Llobregat. El nou mercat va obrir portes el passat mes de setembre i hores d’ara Hercal ja ha iniciat els treballs de demolició de l’interior de l’estructura que ha acollit els paradistes durant l’execució de les obres de contrucció del nou i definitiu Mercat de la Florida.

El mercat provisional, ubicat sota una carpa al carrer Primavera, està sent objecte de demolició per procediments manuals i mecànics, amb maquinària de pes inferior a les 10 tones. En total, la demolició inclourà les 85 parades que hi havien instal·lades, així com les càmares, sales de reunions, serveis i despatxos. i que Hercal executarà en el termini màxim de quatre setmanes.

Demolició per procediments manuals i mecànics de les parades interiors

Els treballs de demolició que Hercal està executant a L’Hospitalet inclouen:

  • Neteja i buidat de les restes de materials que van quedar a l’interior de la carpa.
  • Càrrega, transport i cànon de la runa generada cap a gestors autoritzats.
  • Demuntatge per a la separació dels materials utilitzats en la fabricació de les parades.
  • Demolició dels recrescuts de formigó de diferents gruixos de les parades.
  • Demolició de les parets de tancament d’obra de les parades.

Hercal, que està duent a terme la demolició del mercat provisional amb personal i maquinària pròpia segons els requeriments establerts per Ferrovial Agroman, no es farà càrrec del desmuntatge ni de la gestió de la carpa de lona sobre estructura metàl·lica i els panells de tancament.

De fet, els treballs de demolició per procediments manuals i mecànics del que ha estat el Mercat provisional de La Florida durant la construcció del nou tampoc no inclourà la demolició dels paviments ni les rampes d’accés.

Back To Top