skip to Main Content
Demolició Tècnica Amb Robot De La Rampa Del Mercat De Canyelles

Demolició tècnica amb robot de la rampa del mercat de Canyelles

Demolició tècnica de la rampa del mercat de Canyelles

Hercal ha executat la demolició tècnica de la rampa peatonal interior del mercat de Canyelles que es pretén substituir per ascensors, alliberant així l’espai central del mercat.

Per dur a terme l’actuació, Hercal ha fet servir robots de demolició dirigits per control remot. El termini de l’actuació ha estat de dos setmanes durant el mes d’agost. Amb aquest calendari es pretenia minimitzar les molèsties al públic i els paradistes aprofitant que l’equipament estaria tancat per vacances.

El projecte de l’Institut Municipals de Mercats de Barcelona respon a la voluntat del promotor de dotar a l’àmbit central del mercat d’un espai de relació més ample. Efectivament, la posició anterior de la rampa tenia un efecte ‘mur’ entre ambdós fronts de venda, reduint l’espai enfront les pròpies parades com s’aprecia a les imatges.

Demolicions tècniques amb robot Hercal

demolicio-tecnica-rampa-mercat-canyelles

Demolició técnica Hercal

Fases de la demolició de la rampa peatonal interior

  1. Apuntalament preventiu de l’entorn d’intervenció
  2. Enderroc progressiu de les lloses
  3. Enderroc de les ménsules laterals de suport
  4. Demolició dels pilars
  5. Retirada manual i mecànica de la runa
  6. Transport a l’abocador
  7. Repàs de paviments (esta prevista la seva substitució en una fase posterior)

El projecte de demolició era, conceptualment, una ‘de-construcció’ de la seva anterior l’execució. Així, es va procedor en primer lloc al repicat de les lloses de forjat, desprès de les mènsules de suport i finalment a l’enderroc dels pilars.

Per l’execució, Hercal va disposar d’elements tècnics i de seguretat amb l’objectiu d’evitar la caiguda de peces de formigó en alçada.

Aquest projecte confirma que a Hercal disposem d’equip tècnic, mitjans humans i la maquinària pròpia necessària per a la realització de tot tipus d’enderrocs i demolicions, així com la càrrega, transport i gestió dels residus generats amb una total solvència, seguretat, qualitat i compliment dels terminis pactats.

Quan, com en aquest cas, per motius de seguretat no és possible realitzar treballs manuals de demolició o treballs amb maquinària mitjana o gran, disposem de robots de demolició dirigits per control remot, dotats d’elements com martell trencador i cisalla.

Back To Top