skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es

La demolició manual és el conjunt d’operacions organitzades per demolir de forma parcial o total una construcció, edificació o estructura, amb ocupació majoritària de mitjans manuals. Aquest tipus de demolició s’efectua quan les circumstàncies de l’objecte a demolir ho aconsellin o, sobretot, si es requereix un nivell especial de precisió.

Hercal: enderrocs, excavacions i obra civil

Demolicions manuals

Quan per circumstàncies concretes no és possible la demolició mecànica, disposem de personal especialitzat en la demolició manual, executant els treballs amb la màxima garantia, rapidesa i eficiència.

Veure exemples
Demolició Manual Hercal

Hercal disposa de maquinària pròpia per a executar enderrocs i demolicions manuals i mecàniques.

Demolició Mecànica A Barcelona

Hercal està executant la demolició mecànica en un local situat a Gran Via de les Corts Catalanes per a Construccions ACR. Els treballs de demolició combinen mitjans manuals i mecànics

Enderroc Per Procediments Manuals

Hercal compta amb una àmplia experiència en l'execució d'enderrocs manuals, tècnics i mecànics. Maquinària pròpia, incloent robots de demolició, i personal qualificat garanteixen la satisfacció del client i el compliment dels terminis acordats per a l'execució.

Enderrocs I Demolicions A Barcelona

Hercal compta amb una àmplia experiència en l'execució d'enderrocs manuals, tècnics i mecànics. Maquinària pròpia, incloent robots de demolició, i personal qualificat garanteixen la satisfacció del client i el compliment dels terminis acordats per a l'execució.

Enderroc I Demolicions Hercal

Hercal compta amb una àmplia experiència en l'execució d'enderrocs manuals, tècnics i mecànics. Maquinària pròpia, incloent robots de demolició, i personal qualificat garanteixen la satisfacció del client i el compliment dels terminis acordats per a l'execució.

Enderroc D'edificacions A Barcelona

Hercal està executant l'enderroc d'edificacions al carrer Diputació per a Núñez i Navarro. Els treballs consisteixen en l'enderrocament complet de les edificacions existents fins a la cota superior de paviment de la planta baixa.

Enderrocs I Demolicions Acreditades Per L'AEDED

Hercal és membre de l'Associació Espanyola d'Empresaris de Demolició (AEDED)

Demolició Mercat En Barcelona

Hercal fa servir en la demolició del mercat de la Vall d'Hebron, a Barcelona, el robot de demolició.

Enderroc-Damm-3

Hercal ha fet una demolició parcial a la fàbrica Damm del Prat de Llobregat

Enderroc-Damm-2

Hercal ha fet una demolició parcial a la fàbrica Damm del Prat de Llobregat

Personal especialitzat

La demolició manual és una feina que requereix l’ús d’equips específics i totes les mesures de seguretat activa i pasiva. Per això, els nostres traballadors i tècnics estan especialitzats, amb formació en prevenció de riscos adequada al seu treball i capacitació per a l’ús de les màquines i útils professionals. A més, l’experiència acreditada és fonamental per a garantir un resultat òptim sense incidents.

Una activitat complementària

Per norma general, les tasques de demolició manual es compaginen amb tasques simultànies de desmuntatge i separació pel reaprofitament dels materials emprant, sempre que sigui possible, maquinària de petit pes per a tasques de transport i evacuació de materials.

Demolicions manuals i mecàniques

Excepte excepcions, les tasques de demolició mecànica requereixen la intervenció dels operaris de demolició manual, que realitzen tasques complementàries a la resta dels treballs.

Back To Top