skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es

ENDERROCS TÈCNICS AMB ROBOTS DE DEMOLICIÓ

Quan per motius de seguretat no és possible realitzar treballs manuals de demolició o treballs amb maquinària mitjana o gran, disposem de robots de demolició dirigits per control remot, dotats d’elements com martell trencador i cisalla. Estem capacitats també, quan sigui necessari, per efectuar perforacions o talls d’estructures amb fils de diamant.

ELÈCTRICS

El robots de demolició són màquines d’alt rendiment dirigiden per control remot, que funcionen amb electricitat i no emeten pols més enllà de l’acció de demolició de formigó.

POTÈNCIA I RENDIMENT

Els robots de demolició d’Hercal són màquines potents, equiparables a d’altres màquines de benzina o diesel de 17 Tn. demolent a zones on només seria possible manualment.

MULTIFUNCIONAL

Gràcies als implements (martell, demoledor, cassó i disc de diamant) els robots de demolició Husqvarna d’Hercal ofereixen versatilitat i alt rendiment en els enderrocs tècnics.

DISC DE DIAMANT

Els robots de demolició d’Hercal Diggers poden incorporar un disc de tall de diamant com a implement. En el vídeo es pot apreciar una de les funcionalitats específiques d’aquesta maquinària.

Back To Top