Skip to content

EN MARXA L’ENDERROC DE DOS EDIFICIS DE CA N’ANGLADA PER A L’ESPONJAMENT D’AQUESTA ZONA DE TERRASSA

Hercal ha iniciat la demolició de dos dels quatre blocs de pisos del barri de Ca n’Anglada de Terrassa inclosos en l’última fase del projecte d’esponjament de la zona. El treball afecta als dos edificis ubicats als números 1 i 3 del passatge de la Concòrdia, en l’illa delimitada pels carrers Jacint Elias, Crispí, Sant Damià i passeis del Vint-i-dos de Juliol, i es preveu que acabi a mitjans de febrer.

Prèviament a l’entrada de la máquina, Hercal va realitzar el buidat complet de l’interior dels dos blocs, separant i classificant en contenidors els diferents residus, amb la finalitat de deixar els blocs completament nets. De forma paral·lela a aquesta actuació es va contactar amb les companyies d’aigua, gas, llum i telèfon per a les corresponents derivacions i anulacions dels serveis, sense afectació al veïnat, a més del desplaçament de tres bàculs d’enllumenat públic que estaven ubicats a les façanes dels blocs que calia enderrocar. Hercal va realitzar les canalitzacions prèvies per al soterrament de les línies.

Una altra tasca abans dels començament del treball mecànic va ser el desamiantat dels blocs, retirant la coberta d’un d’ells i baixants dels patis interiors. Es va redactar un pla de treball específic que es va sotmetre a aprovació per part de la inspección de treball segons el Real Decreto 396/2006.

A les tasques de demolició participen un encarregat, dos oficials de primera i l’experiència d’un bon maquinista, ja que molt a prop, només a 12 metres de distància, es troben altres blocs d’habitatges. Mentre es fa l’enderroc, els edificis es ruixen de forma permanente amb aigua minimitzant la pols generada.

Un cop acabat l’enderroc i després de la retirada de màquines, Hercal també s’encarregarà de desescombrar i pavimentar aquesta zona de Ca n’Anglada.

Valorització del 100% dels residus petris en la Planta de Tractament d’Hercal

Amb l’objectiu de valoritzar els residus resultants, Hercal realitzarà una acurada selección i classificació dels residuos generats. Les fustes, el material ferri i el cablejat s’envien a un gestor de recuperación per al seu correcte tractament; el fibrociment es deriva a un abocador clase III i el material petri s’adreça a la planta RCD Can Barca d’Hercal. Aquí treballem per donar una segona vida a aquest material, convertint-lo en nou material de construcción per aprofitar al màxim els recursos i minimitzar l’impacte mediambiental dels nostres projectes.

Back To Top