skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Enderroc Parcial D’un Centre Cultural A Sant Cugat

Enderroc parcial d’un centre cultural a Sant Cugat

El 2018 va començar amb l’enderroc parcial d’un centre cultural a Sant Cugat. L’edifici de la Unió Santcugatenca anava a experimentar una important remodelació però conservant la seva estructura. Hercal es va encarregar del projecte per mitjans manuals i mecànics, utilitzant màquines com la Volvo ECR145DL o la CAT 330D. Tot i que al nou edifici encara li queden bastants mesos per veure la llum, el nostre paper al projecte va acabar amb una gran satisfacció: la d’haver col·laborat en la millora dels serveis culturals en aquesta població del Vallés Occidental.

Back To Top