skip to Main Content
Enderroc De L’antiga Fàbrica Henkel A Malgrat De Mar

Enderroc de l’antiga fàbrica Henkel a Malgrat de Mar

La fàbrica Henkel, dedicada a la producció de detergents líquids, va tancar la seva seu de Malgrat de Mar l’any 2010, per traslladar la seva activitat a Montornès del Vallès. Però les antigues instal·lacions encara segueixen dempeus i Hercal serà l’empresa encarregada de dur a terme la seva demolició per donar un nou ús al terreny. En concret, es tiraran avall l’edifici d’oficines, les naus i un edifici contra incendis, tot situat al Camí de la Pomareda.

Hercal enderrocarà la fàbrica Henkel de Malgrat de Mar després de deu anys d’inactivitat

L’edifici d’oficines de l’antiga fàbrica Henkel té 2.600 metres cúbics de volum aparent i s’enderrocarà amb mitjans manuals i mecànics. Si és necessari, es realitzarà una neteja interior del mobiliari i es retiraran els serveis d’enllumenet públic a la façana. El conjunt de naus, per la seva part, té una superfície aproximada a planta de 5.800 metres quadrats. La seva demolició es farà de manera mecànica, començant per la retirada de la coberta de fibrociment i acabant pel paviment.

fàbrica Henkel 2

Tant en aquestes edificacions com en l’enderroc de l’edifici contra incendis de la fàbrica Henkel, s’nclou la càrrega i el transport dels residus a l’abocador corresponent, així com la retirada de fluids, terres i elements contaminants, ja siguin olis, hidrocarburs, pintures o d’altres materials. També es tractaran els àrids a l’obra un cop acabada la fase de demolició.

Compromesos amb el medi ambient i el reciclatge

Hercal, com sempre, aposta per una correcta gestió dels residus de la construcció i la demolició. Disposem d’una àmplia flota de vehicles especialitzats per al seu transport, contenidors metàl·lics de diferents capacitats i maquinària d’alta eficiència per al tractament d’àrids. També tenim personal tècnic i maquinària pròpia per al desenvolupament de processos de descontaminació de sòls, aplicant-hi diferents solucions depenent del tipus de contaminant a tractar.

Back To Top