skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Enderroc De Punt D’informació A Les Rambles De Barcelona

Enderroc de Punt d’informació a les Rambles de Barcelona

Client: Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Any d’execució: 2015
DESCARREGA LA FITXA D’OBRA

Descripció:

Les obres consisteixen en l’enderroc d’una parada punt d’informació ubicada a les Rambles de Barcelona. Es desmunta de manera manual els paviments, fonaments, envans, divisòries, sostres, cels rasos, i revestiments . Es desmunten les instal·lacions internes fora de servei. Finalment s’executen els treballs de reposició de paviments format per lloses de identiques característiques a les existents a les Rambles de Barcelona.

Back To Top