skip to Main Content
Enderroc De L’antic Teatre Novedades De Barcelona

Enderroc de l’antic teatre Novedades de Barcelona

Nou enderroc a Barcelona. Fa uns mesos que Hercal està treballant en l’enderroc de l’edifici de l’antic teatre Novedades de Barcelona, una actuació que donarà peu a un gran projecte immobiliari a la zona: la confluència entre el Passeig de Gràcia i el Carrer Casp. El projecte consisteix en la demolició d’un hotel, teatre i aparcament soterrani de tres plantes. Tot plegat s’efectuarà en dues fases, degut a l’existència d’un pas interior que dóna accés a l’aparcament i també als magatzems d’una botiga de Zara. Aquest pas seguirà operatiu protegint-lo convenientment.

Aquesta primera fase que s’està executant té una durada prevista d’un any i una superfície a enderrocar de 11.650 m2. Durant aquest temps es tiraran avall les sis plantes,  l’àtic amb badalot i el soterrani de l’hotel, així com l’aparcament i la coberta, la caixa escènica i les butaques del teatre. Pel que fa a la fonamentació i murs dels soterranis, no són objecte d’aquest projecte d’enderroc, tot i que s’apuntalaràn provisionalment en no ser autoportants.

Enderroc amb mitjans manuals i mecànics

El procés d’execució té tres parts diferenciades. Una és l’enderroc de la zona d’aparcament a l’interior de l’illa amb maquinària de petites dimensions. Paral·lelament s’està procedint al buidatge de material i ensers existents i a l’enretirament de tots els residus existents a l’interior del teatre (mobiliari, tèxtils, plàstics, escombraries, instal·lacions, etc.). Una altra part del procés és la retirada de la coberta de fibrocement del teatre i la seva demolició, deixant la primera crugia de l’antic accés al teatre per on s’habilitarà la sortida d’emergència de la botiga Zara. Finalment es munta una bastida al carrer Casp i es procedirà al buidatge de material i l’enretirament dels residus de l’hotel.

Un cop s’acabi aquesta primera fase de preparació per l’obra nova, començarà la segona, que inclourà l’anomenat pas interior. Tot plegat es convertirà després en un auditori, un hotel singular, botigues i una nova zona verda.

Enderrocs i Demolicions Hercal

A Hercal disposem d’equip tècnic, mitjans humans i maquinària pròpia necessaris per a la realització de tot tipus d’enderrocs i demolicions així com la càrrega, transport i gestió dels residus generats amb una total solvència, seguretat, qualitat i compliment dels terminis pactats.

Enderrocs i demolicions acreditades. I és que Hercal és membre de l’AEDED, l’agrupació d’àmbit estatal que representa al gremi de la demolició a Espanya.

L’acreditació de l’AEDED se suma a l’obtenció de les ISO de Qualitat, Gestió mediambiental i Seguretat Laboral i al programa d’adquisició de nova maquinària per a incrementar la flota pròpia o substituir la maquinària menys eficient.

Back To Top