Skip to content

ENDERROCS CIRCULARS

En el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició a la UE es determina que els residus de construcció i demolició (RCD) suposen el major flux de residus de la UE, però també incideix en què una gestió adequada dels mateixos i dels materials reciclats, que inclogui una manipulació correcta de residus perillosos, pot suposar grans beneficis pel que fa a la sostenibilitat i la qualitat de vida.

Parlem del futur més enllà dels negocis i ens concerneix a tots exercir les nostres responsabilitats en cada un dels àmbits que són de la nostra competència

CLAUS EN EL TRACTAMENT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

EFICIÈNCIA I RENDIBILITAT

El concepte d’accionament de la màquina i el seu disseny intel·ligent permeten una operació d’alta eficiència econòmicament, amb feines curtes, fins i tot de concret fortament reforçat o grans blocs de material de pedra calcària.

PENSADA PEL RECICLATGE

Trituradora d’impacte mòbil extremadament potent amb un disseny robust sense concessions, ideal tant per al reciclatge com per a la trituració de pedra calcària.

EQUIPAMENT MENYS CONTAMINANT

L’equip mòbil de trituració pot funcionar de manera elèctrica. Disposa d’aspersors d’aigua a les diferents cintes de processat per reduir de manera notable la formació de pols.

IMANT PER SEPARAR

La gran folgança entre el rotor i el conducte de descàrrega vibrant, i el transportador de descàrrega de 1.400 mm d’ample, asseguren que fins i tot les barres d’acer tortes es moguin a l’àrea de contacte de l’imant.

UNITAT MÒBIL DE CRIBATGE

Unitat mòbil de cribratge de dos pisos, capacitat d’alimentació de fins a 400 t/h, adequada per a material d’alimentació de fins a 400 mm. La planta és adequada per a processament de pedra natural i aplicacions de reciclatge. Sistema per a neteja i retirada de plàstics, fustes o altres residus que hagin passat a la unitat de cribratge.

Producció d’àrids reciclats

HERCAL disposa d’un equip de trituració mòbil compost de triturador i cribadora que permet l’obtenció d’àrids reciclats a partir dels enderrocs procedents de demolicions.

El material resultant es classificarà segons les seves característiques químiques i mecàniques, i seguint la normativa vigent (PG-3) es reutilitzarà com tot-u, sòl seleccionat, o material filtrant en xarxes de drenatge.

Transport de residus

HERCAL disposa d’una àmplia flota de vehicles especialitzats per al transport de residus. codi de transportista T-2982, que ens autoritza a traslladar-los amb mitjans propis.

D’altra banda, disposem de contenidors metàl·lics de diferents capacitats també destinats al transport de residus.

Back To Top