skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es

La demolició mecànica és el conjunt d’operacions organitzades per demolir de forma parcial o total una construcció, edificació o estructura,  mitjançant equips mecànics i tècniques d’empenta, tracció, impacte o fragmentació.

Hercal: enderrocs, excavacions i obra civil

Demolicions mecàniques

Disposem d’un ampli parc de maquinària, amb capacitat per a poder executar tot tipus de demolicions mecàniques amb la màxima garantia de professionalitat.

Veure exemples

Enderroc per a reforma d'edificiTall d’estructures i perforacions amb fils de diamant

Tècniques de tall a través d’elements diamantats. Amb aquestes tècniques es poden fer talls nets en elements de formigó o fàbrica, fins i tot encara que aquests tinguin gran espessor.

Demolició D'edificacions

Hercal va dur a terme la demolició d'edificacions al carrer Ernest Lluch de Mataró

Enderroc Per A Reforma D'edifici

Hercal va dur a terme l'enderroc per a la reforma i ampliació de centre comercial a Sant Feliu

Enderroc Mecànic Amb Cisalla Hidràulica

Hercal ha executat l'enderroc mecànic de la piscina del Turó de la Peira

Enderroc Mecànic De La Piscina Del Turó De La Peira

Hercal ha executat l'enderroc de l'antiga piscina del Turó de la Peira. Enderroc adjudicat per BIMSA.

Enderroc Nau Industrial Terrassa

Enderroc i demolicions de naus industrials.
Hercal, especialistes en enderrocs manuals, tècnics i mecànics.

Enderroc Complet De Nau Industrial

Enderroc i demolicions de naus industrials.
Hercal, especialistes en enderrocs manuals, tècnics i mecànics.

Enderrocs I Demolicions Hercal

Enderroc i demolicions de naus industrials.
Hercal, especialistes en enderrocs manuals, tècnics i mecànics.

Enderrocs Hercal

Enderroc i demolicions de naus industrials.
Hercal, especialistes en enderrocs manuals, tècnics i mecànics.

Enderroc Mecànic Nau Industrial A Terrassa

Enderroc i demolicions de naus industrials.
Hercal, especialistes en enderrocs manuals, tècnics i mecànics.

Enderroc Nau Industrial Amb Maquinàri Pròpia

Enderroc i demolicions de naus industrials.
Hercal, especialistes en enderrocs manuals, tècnics i mecànics.

Enderrocs Demolicions Mecàniques

Enderroc i demolicions de naus industrials.
Hercal, especialistes en enderrocs manuals, tècnics i mecànics.

Enderroc Teatre Novedades Barcelona

Enderroc teatre Novedades Barcelona Hercal

Hercal Enderrocs I Demolicions A Barcelona

Enderrocs i demolicions acreditades per l’AEDED

Enderroc Terrassa

Enderrocs i demolicions acreditades per l’AEDED

Enderroc-Damm-2

Hercal ha fet una demolició parcial a la fàbrica Damm del Prat de Llobregat

Maquinària específica pròpia

La demolició mecànica es basa en l’ús d’equips portants com ara robots, retroexcavadores o excavadores, amb implements específics per a demolició:

  • Martells
  • Demolidors primaris
  • Demolidors secundaris
  • Multiprocessadors

Especialistes en enderrocs mecànics

La demolició mecànica requereix un alt grau d’especialització, tant pel tipus d’equips que s’utilitzen, com per part dels operaris que realitzen la tasca de manipulació de la maquinària i els seus implements.

Enderrocs on prima la productivitat

Mitjançant l’ús de braços de demolició de llarg abast (a partir de 15 metres equipats amb implements, poden realitzar-se tasques de demolició amb molta més eficàcia i seguretat.

Enderroc per empenta

Consisteix a empènyer l’element a demolir normalment amb maquinària. Es fes servir quan l’altura a demolir és aproximadament 2/3 de l’altura que aconsegueix la màquina. S’empenyerà sempre en el quart superior de la peça a demolir. El principal avantatge és que es pot combinar aquesta tècnica amb desenrunat mecànic, de manera que a mesura que avança la demolició van carregant-la runa sobre contenidor amb la mateixa màquina, separant adequadament els residus.

Enderroc amb martell picador

Consisteix a equipar en vehicles d’erugues o de rodes, uns martells picadors proveïts d’articulacions mòbils per poder-los guiar, acabats en un pica d’acer d’alta resistència. Pràcticament són útils per a qualsevol tipus d’estructura, tenen bona mobilitat, rendiment i versatilitat.

Enderroc amb pinça

Fulles que trituren l’estructura aplicant un esforç tallant. La pinça se situa en el braç d’una retroexcavadora amb capacitat suficient per a aquesta funció. Sol incorporar una cisalla a la part interior de la mandíbula per tallar armadures.

Back To Top