Skip to content

Una escala a Òdena i una nau industrial a la Zona Franca: dues noves adjudicacions

Una escala més accesible a Òdena i la demolició d’una nau industrial a la Zona Franca de Barcelona. Aquestes són dues de les adjudicacions que ha aconseguit Hercal pel 2019 i que se sumen tant a les obres que estan en execució com a d’altres nous projectes.

La primera d’elles serà a Òdena. Després d’acabar la remodelació de la plaça major, l’ajuntament d’aquesta localitat ha encarregat a Hercal una nova obra civil. Es tracta de l’enderroc de l’escala que comunica els carrers de Jaume I i de la Torre, així com l’execució d’una nova que doni compliment a les condicions d’accessibilitat actuals. L’escala actual no les compleix ni en l’aláda dels graons, ni en el paviment, ni en les baranes, per tant aquesta és una actuació molt necessària. A més, la construcció d’una nova biblioteca i l’existència d’un centre de dia molt a prop faran que l’afluència de persones a la zona augmenti i, en conseqüència, la necessitat de millorar les condicions de pas.

Primer, s’enderrocarà l’escala actual i es mouran terres per prepara el terreny i construir-hi la nova. Seguidament es construiran els murs de contenció i divuit graons dividits en dos trams. Finalment, es pavimentarà i s’instalaran les baranes, així com diversos elements urbans, com un arbre, un banc de formigó o una paperera. L’obra afectarà a un total de 132 metres quadrats.

L’escala pertany a l’àrea d’obra civil i la feina de la Zona Franca, a la d’enderrocs

La segona obra adjudicada és la demolició d’una nau industrial al polígon de la Zona Franca, promoguda pel consorci del mateix nom. A una parcela situada al carrer D es tirarà avall una construcció feta amb pilars de ferro, coberta de fibrociment, parets d’obra vista i paviments de formigó.

Back To Top