skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Espai Urbà Davant L’Església De Pomar, Badalona

Espai urbà davant l’Església de Pomar, Badalona

Client: Ajuntament de Badalona
Any d’execució: 2015
DESCARREGA LA FITXA D’OBRA

Descripció:

Les obres consisteixen en la reurbanització de la placeta davant de l’Església de Pomar. El projecte preveu la col·locació de paviments nous de peces prefabricades de formigó, jocs infantils amb paviment de cautxú i nous bancs i papereres. Es manté l’enllumenat, xarxa de clavegueram i arbrat existent.

Back To Top