skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Estudis I Contractació: Noves Incorporacions

Estudis i Contractació: noves incorporacions

El departament d’Estudis i Contractació compta amb tres nous professionals que s’han incorporat entre el mesos de maig i setembre de 2017. Es tracta de de Meritxell Cubero, Félix Herrero i Javier Delgado, que és el responsable de l’equip. Estudis i Contractació és una àrea que requereix d’una dedicació intensa a l’anàlisi dels projectes que es liciten i, alhora, un procés d’aprenentatge de cadascun d’ells.

Que Hercal estigui entre els primers llocs a les apertures depèn en gran part d’aquest equip d’Estudis.

Javier DelgadoJavier Delgado

Enginyer tècnic d’Obres Públiques i enginyer civil. Ha treballat com a cap d’obra, executant projectes d’instal·lacions esportives a tota Espanya, i durant gairebé 12 anys com a responsable d’Estudis i Contractació d’Obra Civil a Catalunya. Això avala la seva experiència a l’àrea de la qual ara s’encarrega a Hercal. Per a ell aquest és un nou repte, a una empresa amb moltíssimes metes per assolir dia rere dia. Es va incorporar al juliol de 2017 i entre les seves funcions està la recerca d’oportunitats de negoci o l’estudi integral dels diferents projectes per als que Hercal presentarà proposta. Una altra funció és el seguiment de les obertures de plecs i anàlisi posterior del resultat, per conéixer en tot moment l’evolució del mercat.

 

Meritxell CuberoMeritxell Cubero

Va començar a Hercal el passat 25 de setembre de 2017, després de treballar a Barcelona durant 9 anys i mig. Afirma que el que l’ha motivat al canvi és l’oportunitat de tenir la seva ocupació més a prop de casa i, a més, en una cosa que li agrada. Meritxell és enginyera d’Obres Públiques i ha tocat diferents àrees com el control de qualitat de formigó, els projectes d’obra civil i edificació i el càlcul d’estructures. A Hercal analitza les diferents propostes de projectes d’administracions públiques i empreses privades, i envia la valoració econòmica. Ha arribat a l’empresa gràcies a Linkedin i a la plataforma Alumni de la UPC, i fa una valoració molt positiva del curt temps que hi porta.

 

Félix HerreroFélix Herrero

Félix treballa a Hercal des del maig de 2017. Coneixia l’empresa perquè hi havia col·laborat fa anys i hi havia tingut tracte quan estava a d’altres treballs. La seva incorporació va ser un acord directe amb la direcció. És enginyer d’Obres Públiques i ha estat al departament d’Estudis d’una empresa important, a Mallorca un any i mig i 15 anys més a una empresa de la zona del Vallès. Quan aquesta empresa va tancar va anar canviant fins arribar a Hercal. Estudia obres de moviment de terres que poden incloure també alguna cosa d’estructures i urbanització. Elabora la valoració de cóm s’haurien d’executar, quants diners costen, etc., per fer l’oferta de l’empresa. Ocasionalment, també ha intervingut en l’execució d’alguna obra. Afirma estar molt content amb la feina i amb l’embient que hi ha entre tots els companys.

Back To Top