skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Excavació De Terres Per A La Formació De Soterrani En Edifici De Vivendes

Excavació de terres per a la formació de soterrani en edifici de vivendes

Client: Transfel S.A.
Any d’execució: 2015
DESCARREGA LA FITXA D’OBRA

Descripció:

Excavació a cel obert d’un volum de terres de 30.000m3 inclosa la càrrega i transport de terres a abocador autoritzat. Excavació de 5 plantes sota rasant.

Back To Top