Skip to content
Excavació i moviment de terres a Barcelona

Excavació i moviment de terres a Esplugues per Inbisa

Els treballs de construcció del Centre Comercial Finestrelles Shopping Center, a Esplugues de Llobregat, ja estan en marxa. I Hercal participa en l’excavació a cel obert de més de 300.000 metres cúbics de terra en un solar de 20.000 metres quadrats. La previsió és que els treballs d’excavació, moviment de terres i sistemes de contenció estiguin acabats en el termini de 6 mesos.

L’excavació a cel obert s’està realitzant per mitjans mecànics, amb extracció de terres fora de l’excavació, en buidats i desmunts, de manera que s’anirà executant una berma perimetral de 15 metres d’ample.

Hercal té destinades a Esplugues 2 giratòries i 3 retrocarregadores que actuen com a suport a la maquinària dedicada a l’apantallament. Actualment, la ràtio d’excavació i moviment de terres se situa en els 2500 metres cúbics diaris carregats i transportats a abocador autoritzat.

Excavació i moviment de terres a Esplugues

En tota la longitud del mur pantalla es van configurant diferents plataformes horitzontals per al treball de la maquinaria, amb rampes d’aproximadament 5 metres d’ample per a l’accés de camions i maquinaria des de la plataforma de treball de fons d’excavació, fins a cadascuna de les plataformes de treball.

La construcció del futur centre comercial ha estat adjudicada a Byco, constructora de INBISA. Serà un edifici de cinc plantes per a una superficia construïda de 99.630 m2. De les cinc plantes, dues estaran destinades a aparcament i la resta espai comercial. Està previst que obri les seves portes a finals de 2018 i comptarà amb un hipermercat i zona de restauració.

El projecte i la Direcció d’Execució és d’Aula Tècnica d’Arquitectura, la Gerència del Projecte serà duta a terme per DQS2 Management i el Construction Manager serà l’empresa Gleeds Ibèrica.

Back To Top