Skip to content

Execució d’obra civil al Vallès

L’execució d’obra civil al Vallès, que comprèn tant el Vallès oriental com l’occidental, destaca al 2018. Aquest fet s’estèn a totes les àrees de treball, però destaca sobretot l’obra civil. Des de la construcció d’un aparcament fins la remodelació d’un carrer, passant per la urbanització d’un entorn industrial, hem diversificat l’activitat per cobrir totes les necessitats d’ajuntaments i empreses.

Execució d’obra civil al Vallès: urbanització de l’entorn d’HP (Sant Cugat)

Hercal està des de la primavera de 2017 participant a l’ampliació de la seu d’HP a Sant Cugat del Vallés. La darrera adjudicació concedida ha estat el paquet d’urbanització de l’entorn d’aquest nou centre; es tractava de crear un espai estètic i funcional que embolcallés el nou centre industrial i de laboratoris d’investigació i desenvolupament. A la zona sur s’estan creant diverses zones de jardineria, un aparcament de bicicletes cobert i un camí que portarà fins a la masia que hi ha a l’oest. A la part nord s’hi ubicaran les instal·lacions de serveis i subministraments de la nau i a les zones est i oest hi haurà dos aparcaments, un de 81 places i un altre de 161, ambdós degudament pavimentats i enjardinats.

Execució d’obra civil al Vallès: adecuació de l’aparcament de Can Jofresa (Terrassa)

L’aparcament de la zona esportiva de Can Jofresa, a Terrassa, ha estat adaptat a les condicions de trànsit en aquesta àrea. Al barri s’hi concentren una sèrie d’equipaments municipals de caràcter esportiu i educatiu, cosa que genera un considerable trànsit de vianants i vehicles, molts d’ells usuaris de les instal·lacions que necessiten una zona per estacionar. Hercal ha estat l’empresa encarregada de donar-li una nova cara a l’actual aparcament de terra, duent a terme una sèrie d’accions: limitació de la zona d’aparcament, habilitació d’un accés rodat de vehicles, alliberament de l’accés de vianants pel pas elevat existent i instal·lació d’enllumenat públic i pilones. També s’han marcat les places de l’aparcament: 102 per a cotxes, 7 per a motocicletes, 4 per a vehicles adaptats, 4 per a minibusos i 2 per autobusos. Un total de 119.

Execució d’obra civil al Vallès: reurbanització del carrer Llibertat (Montornès del Vallès)

La total transformació del carrer Llibertat de Montornès és una altra de les actuacions que Hercal té a la zona del Vallès. En aquesta via, d’uns 600 metres de llargària i eix vertebrador del barri de Montornès Nord, estan previstes moltes accions, com la conversió del tram horitzontal en una calçada d’un sol sentit o l’ampliació de la superfície de voreres. També s’ordenarà l’aparcament i es milloraran els pasos de vianants, especialment en punts conflictius com l’accés a l’escola. L’objectiu és fer del carrer Llibertat un element d’unió entre aquest barri i la resta del municipi, renovar una urbanització obsoleta, pacificar la circulació i solucionar problemes d’accessibilitat. El termini d’execució és de setze mesos, amb la qual cosa s’acabarà al voltant del mes de juny de 2019.

Back To Top