Skip to content

FINALITZANT TREBALLS DE DEMOLICIÓ DE L’EDIFICI DE LA INFERMERIA DE LA PRESÓ LA MODEL

Després de 15 mesos de treballs de demolició en l’edifici de La Model, l’antiga presó de Barcelona.Previ als treballs de demolició també es va realitzar la retirada d’elements amb contingut en amiant i una exhaustiva neteja prèvia de l’edificació, retirant i classificantels materials per a la seva correcta gestió en gestors autoritzats. Entre aquests materials, la pedra de Montjuïc de la façana de l’antiga presó, s’ha recuperat i transportat al solar de Patrimoni.

El respecte per la història també és part fonamental del nostre treball quan l’actuació el requereix i un índex afegit de sostenibilitat i cura del medi ambient i l’entorn.

Back To Top