skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Enderrocant Barreres, Edificant Igualtat

Enderrocant barreres, edificant igualtat

Hercal celebra el Dia Internacional de les Dones 2017

Des de l’inici de la nostra activitat hem tingut present no només una perspèctiva de gènere sinó una perspectiva d’honesta equitat. Diem això perquè la presència de les dones en el sector de la construcció, segons dades de 2015 detallades a l’Informe del Mercat de Treball de les dones de 2016, es quantifica en un 1,20%. I a Hercal no som pas una excepció. El 100% dels treballadors d’obra són homes.

Però en el darrer any, en el conjunt de la plantilla, la presència de les dones s’ha incrementat en un 8%, en sintonia amb els objectius del Pla d’Igualtat que vam redactar. En total, el percentatge de dones treballant a Hercal se situa en el 18,60%.

Si analitzem una mica més en profunditat la presència de les dones a Hercal Diggers, trobem que la Marta Alonso és la Cap de l’àrea d’Enderrocs i Demolicions, l’Esther Bordes ha liderat el procés d’implementació de les ISO, Sandra Calleja coordina l’àrea administrativa i la Victòria Díaz i la Sònia Godoy desenvolupen rols fonamentals en els equips de Finances i d’Estudis.

Per la seva banda, Raquel Santos forma part de l’equip d’administració, encarregant-se de la facturació, i Isabel García i Mari Carmen Pérez desenvolupen la seva activitat en temes administratius de Seguretat, Salut, Qualitat i Medi Ambient.

Tot i que les dades conviden a un prudent l’optimisme, queda molt camp per córrer i en som plenament conscients. De fet, a Hercal tenim molt present una frase de Bella Abzug: “La prova per saber si pots o no pots dur a terme un treball no està en l’organització dels cromosomes”. Una inspiradora frase que condiciona qualsevol procés de contractació o selecció de personal. I podem afirmar que a Hercal no hi han desigualtats salarials per raons de gènere.

Els objectius generals del Pla d’Igualtat d’Hercal Diggers:

Entre els objectius generals que vam definir en el Pla d’Igualtat d’Hercal Diggers destaquen:

  1. Garantir la no discriminació i la igualtat d’oportunitats en el desenvolupament i el creixement personal de tots els membres del nostre col·lectiu
  2. Afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral, en la mesura d’equilibri dels recursos i disponibilitats
  3. Assolir una imatge interna i externa que transformi i millori permanentment una comunicació que empri un llenguatge no sexista.
  4. Reforçar i equilibrar la participació de les dones en els nivells de responsabilitat.

Com hem explicat abans, equilibrar la participació de les dones en els nivells de responsabilitat és un procés en marxa i quantificable. I afavorir la conciliació familiar i laboral un repte permanent. Entenem que la base de la conciliació és l’estabilitat: Per això ens sentim orgullosos de poder dir que 7 de cada 10 persones que treballen a Hercal Diggers ho fan amb un contracte indefinit.

I des de fa uns mesos, hem activat una reducció per torns de la jornada dels divendres, que s’afegeix a la flexibilitat horària d’entrada i sortida tenint en compte que treballem amb jornada partida.

Com ja hem dit, queda molt camí per fer, moltes àrees i espais de millora. Però entenem que això no impedeix que en un dia com avui fem públic el nostre agraïment a la competència, professionalitat i compromís de les dones que formen part del nostre equip humà. Enderrocant barreres, edificant igualtat.

Back To Top