skip to Main Content
Hercal Comença L’enderroc Parcial De La Model De Barcelona

Hercal comença l’enderroc parcial de la Model de Barcelona

Hercal Diggers ha iniciat l’enderroc parcial de l’antiga presó Model, situada al barri de l’Eixample de Barcelona. L’obra encarregada per BIMSA (Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA) amb una inversió de més de mig milió d’euros, té una durada prevista d’onze mesos.

Barcelona continua recuperant aquest recinte, tancat des del juny del 2017, per a usos ciutadans. Després d’obrir la presó al públic, organitzant-hi exposicions i altres actes, ara han començat els enderrocs parcials per reconvertir l’espai en una sèrie d’equipaments públics que inclouran un espai de memòria de la presó, inaugurada a principis del segle XX.

Així, Hercal actuarà en diverses parts de l’estructura començant pel desmuntatge dels tancaments verticals ubicats a la part superior dels murs exteriors i interiors del perímetre de la presó com les reixes perimetrals, les xarxes que cobreixen alguns dels patis, les plaques prefabricades, les concertines, els panells i altres elements metàl·lics subjectats als murs.

A mesura que avancin aquests desmuntatges, s’enderrocaran parcialment les torres de guaita. Es farà de forma manual, a fi d’assegurar la integritat dels murs en contacte amb aquestes i un menor impacte sobre l’entorn. Posteriorment, es passarà als cossos annexos de la cantonada dels carrers Nicaragua i Rosselló (prèvia retirada i desviaments de conduccions de serveis) i dels edificis del teatre, i de les dependències que es feien servir com a gimnàs i escola de l’antiga presó.

També està previst l´enderroc de l´edifici d´infermeria, edifici agregat al projecte original de La Model, que dóna al carrer Rosselló i està al costat de l´escola Xirinacs.

Finalment es realitzarà l’enderroc de cossos addicionals i dels murs interiors tant d’aquesta mateixa cantonada com de la dels carrers Nicaragua amb Provença, Entença amb Provença i del carrer Rosselló.

En cap cas s’enderroca cap dels elements que actualment estan protegits patrimonialment. A l’hora de realitzar els treballs es tindrà en compte que algunes d’aquestes zones a enderrocar es troben properes a edificis d’habitatges i es prendran, en aquest sentit, les mesures adequades per no produir pols o sorolls excessius que puguin produir molèsties a les edificacions veïnes.

A més, tots els processos de desmuntatge i d’enderroc es desenvoluparan de la millor forma perquè els elements de residus tinguin el millor tractament posterior. Aquests es col.locaran en contenidors específics per al seu posterior tractament.

Back To Top