Skip to content

HERCAL COMENÇA LES OBRES PER A LA REPARACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ DE LA GALERIA DE SERVEIS DEL PASSEIG COLOM DE BARCELONA

Hercal ha començat les obres per a la reparació i impermeabilització de la galería de serveis sota la calçada mar del passeig Colom de Barcelona. La galería que s’està reparant fa uns 500 metres de llarg i es troba ubicada entre la Via Laietana i el Portal de la Pau.

Per poder dur a terme l’excavació necessària per descubrir la galeria i impermeabilitzar-la, està previst ocupar dos dels tres carrils de la calçada mar, el què obligarà a realitzar una reconfiguració del trànsit pels carrils i calçades restants en aquesta via.

Un cop acabada la impermeabilització, l’excavació s’omplirà amb grava reciclada rentada procedent de la Planta de Valorització de Residus de la Construcció d’Hercal a Can Barba (Terrassa).

Hercal també farà les actuacions necessàries per millorar el drenatge dels escocells i la substitució de les palmeres existents en la zona més propera al Moll de la Fusta. El creixement dels arrels d’aquests arbres va fer malbé l’estructura de la galería de serveis adjacents als escocells, entrant dins de la galeria i ocasionant greus problemes estructurals i d’estanqueïtat. Les feines previstes també inclouen la retirada de les Washintonies (el tipus de palmera de la zona), l’acondicionament interior dels escocells, la demolició del mur danyat que aquests comparteixen amb la galería de serveis, la construcción d’un nou mur de formigó armat, el farciment dels escocells amb àrid gra clasificat i terra vegetal, i la plantació de nous exemplars de palmeres Whashintonies.

El projecte contempla, a més, totes les obres auxiliars necessàries per a la reposició de les voreres afectades del costat mar; és a dir, la pavimentació amb peces similars a les existentes, reposició de vores i rigoles, guals de peatons, renovació de la senyalització, tant vertical com horitzontal, i la reposició completa del ferm de la calçada.

La durada aproximada de l’obra és de 3 mesos i el pressupost ascendeix a un total de 1.210.545 euros.

Back To Top