skip to Main Content
Hercal Enderrocarà La Planta De Total Petroquemicals
Hercal Enderrocarà La Planta De Total Petroquemicals
Hercal Enderrocarà La Planta De Total Petroquemicals

Hercal enderrocarà la planta de Total Petrochemicals al Prat de Llobregat

Hercal enderrocarà la planta de Total Petrochemicals al Baix Llobregat. La parcel·la, propietat de Total Petrochemicals Ibérica S.L.U., compta amb una superfície d’ aproximadament 99.000 metres quadrats i s’ ubica a l’ Avinguda de l’ Estany del Port 43, al Prat de Llobregat, formant part de la zona ZAL Port (Port Logístic).

Degut al cessament de l’activitat, el Grup Total ha encarregat la deconstrucció de la planta de Fabricació de Poliestirè de Total Petrochemicals Ibérica S.L.U. a Hercal, que deixarà la parcel·la totalment anivellada i preparada per a la seva futura disposició en un plaç previst de 7 mesos.

Hercal enderrocarà la planta de Total, un conjunt d’ edificacions que donen servei a la fàbrica petroquímica de Poliestirè i els principals elements a demolir corresponen a:

 • Estructures aïllades (edificis d’ oficines i serveis generals)
 • Construccions industrials (zona de producció, tanqueria, magatzems i plantes d’ aigua)
 • Estructures metàl·liques (suport dipòsit de sitges, marquesines i zones d’aparcament)
 • Urbanització interior de la parcel·la (paviments, voreres i zones verdes)

Demolició mecànica:

Gràcies al versàtil parc de maquinària d’ Hercal, es portarà a terme la demolició mecànica de les construccions amb l’ implement demolidor per a estructura de formigó armat i l’ implement de cisalla per a estructura metàl·lica, segons l’edificació o mòdul a derrocar.

 • Demolició mecànica amb martell picador per a les cimentacions i paviments de les edificacions fins cota rasant
 • Demolició mecànica amb martell picador de la urbanització de la parcel·la, dels diferents carrers existents, així com de les zones d’aparcament.
 • Trituració del residu petri per a la seva reutilització.
 • Farciment i compactació per deixar el solar anivellat.

Per a la realització del desmantellament i demolició de la planta de fabricació de Poliestirè s’han dimensionat els equips de treball amb el condicionant de no utilitzar aportació de calor per realitzar talls, utilitzaran els següents implements a la maquinària destinada al projecte:

 • Cisalla TREVI BENNE CD55RS
 • Cisalla TREVI BENNE MK20
 • Demolidora TREVI BENNE HC60
 • Demolidora TREVI BENNE MA25
 • Martell ATLAS COPCO HB7000
 • Martell FORCOP HB140/ HB 3000
Back To Top