skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Hercal Executarà La Demolició Sostenible Del Miniestadi

Hercal executarà la demolició sostenible del Miniestadi

Una demolició sostenible perquè garanteix el reciclatge del 80% dels materials que seran reaprofitats en un clar exemple d’economia circular i sostenible en la gestió de residus. Ja s’han iniciat els treballs previs d’un enderroc mecànic que durarà sis mesos.

El procediment de deconstrucció mecànica del Miniestadi permetrà una execució controlada, una demolició sostenible no només pel que fa al tractament dels residus sinó també a l’hora de minimitzar les molèsties a la ciutat i al veïnat.

Les obres d’enderroc actuaran en tres àmbits: el propi estadi, les instal·lacions de l’Escola i la connexió entre el Palau i el Miniestadi. El conjunt de l’actuació, que inclouria el condicionament i tancament del terreny, s’allargarà fins al març de 2020.

El gruix de l’actuació (entre novembre i febrer) es durà a terme per mitjans mecànics, utilitzant maquinària específica equipada amb pinces i cisalles per mossegar el formigó per fases. La maquinària que Hercal destinarà a aquesta feina està equipada amb polvoritzadors d’aigua per reduir les molèsties de la pols durant els treballs.

Treballs previs de la demolició sostenible

Entre els treballs previs destaca la retirada d’elements i materials no petris:

  • Seients
  • Mobiliari de fusta
  • Plàstics
  • Paper cartró
  • Metall de baranes
  • Reixes
  • Instal·lació elèctrica
  • Pladur
  • Retirada de gespa artificial
  • Bàculs d’il·luminació
Desmuntatge manual dels seients
Entre els treballs previs destaca la retirada de seients (no petris) per a nou ús

Els elements cilíndrics decoratius existents sota la marquesina principal contenen fibrociment, un material tòxic que requereix d’un pla de treball específic i que Hercal, inscrita al RERA, desmuntarà i retirarà amb personal tècnic i operaris qualificats, complint el que estableix el Reial Decret 396/2006.

D’altra banda, Hercal utilitzarà Retro giratòries per al condicionament del terreny, en paral·lel a l’enderroc principal (entre desembre i març). El volum de terres es calcula en 54.000 metres cúbics.

Retirada de la passarel·la

Respecte a la retirada de la passarel·la (al gener), es realitzarà mitjançant grues mòbils i en dues fases per minimitzar les molèsties, en aquest cas referides especialment a la mobilitat, si bé la solució adoptada és també més segura i amb un impacte mediambiental menor.

Com en el conjunt del projecte d’enderroc, prevalen els criteris de sostenibilitat: un cop desmuntada la passarel·la, es traslladarà a l’interior del Miniestadi per al reciclatge de les parts.

La gestió dels residus serà modèlica. En el cas del formigó estructural, els elements metàl·lics i la gespa artificial seran reciclats al 100%. Reciclar per transformar en un altre element constructiu (àrids), o dipositar a gestors autoritzats aquells materials que no són susceptibles de reciclatge.

Back To Top