skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Hercal: Pantalles, Apuntalaments, Ancoratges I Excavacions

Hercal: Pantalles, apuntalaments, ancoratges i excavacions

Client: Nuñez i Navarro
Any d’execució: 2015
DESCARREGA LA FITXA D’OBRA

Descripció:

El projecte contempla l’execució d’un edifici destinat a hotel de 3 estrelles amb 100 habitacions, aparcament en soterrani i local- restaurant en planta baixa. L’hotel està situat al barri del Born al carrer Rec Comtal 17-19 de Barcelona.

En primer lloc s’executen les pantalles, s’excaven els primers 3 metres fondària, es procedeix a la formació de biga de coronació, execució d’ancoratges, i es continua excavant per fases de 3 metres formant línies d’acoratge. Les últimes terres es retiraran mitjançant cinta transportadora.

Un cop excavades les terres s’executen els batatxes i sabates per a la fonamentació de l’edifici. Els treballs d’excavació estan condicionats per les restes arqueològiques que sorgeixen i per la conservació de part del Rec Comtal.

Back To Top