Skip to content
plaça-major-odena-6

Hercal remodelarà la Plaça Major d’Òdena

La Plaça Major d’Òdena serà properament remodelada, i l’obra ha estat adjudicada a Hercal. L’objectiu és adequar i millorar la urbanització de la zona, facilitant l’accessibilitat, prioritzant l’ús per als vianants i donant als diferents espais una estructura unitària. També es dotarà d’un nou caràcter a la plaça, que li sigui propi i que desenvolupi amb garanties la seva funció com a nucli de centralitat del municipi. L’obra comprèn també els límits dels carrers Verdaguer, Jaume I, del Rosari, del Pare Ignasi i Sant Pere Màrtir, i segueix el carrer de Mossèn Borràs fins l’aparcament del pavelló, sense entrar als jardins darrera l’església. Un total de 4.043 metres quadrats.

La nova proposta per la Plaça Major d’Òdena pretén resoldre les diferències d’alçada existents al terreny. El pla on es troben els edificis emblemàtics de la plaça (Ajuntament, església i rectoria) es perllongarà creant un gran espai de relació. Aquesta nova superfície de pendent lleugera, que salvarà els desnivells amb escales, grades o murets, serà utilitzada com a plaça aïllada de la circulació de vehicles. Aquest serà el lloc on poder celebrar aplecs populars i uns altres actes públics. La resta d’espais permetran la circulació de vehicles en prioritat invertida.

La Plaça Major d’Òdena es troba actualment fragmentada en diversos espais, que amb aquesta obra s’unificaran

Per reforçar la imatge d’unitat, es proposa utilitzar un únic tipus de paviment de qualitat i durabilitat. Aquest serà continu amb una capa de resina transparent fàcil de netejar. Per les grades, escales i murs s’uasarà formigó blanc. Quant a la vegetació, hi haurà diferents zones. A l’est hi haurà una nova línia d’arbrat format per perers, una espècie de forma regular i amb una flor blanca espectacular a la primavera. Al triangle que hi ha entre els carrers Rosari i Pompeu Fabra es disposarà una zona arbrada per generar zones d’ombra i descans. Al costat de l’Ajuntament i a d’altres punts estratègics hi haurà espècies d’arbres singulars. Tota la vegetació s’ha escollit per la seva adaptació al nostre clima, a l’entorn urbà d’Òdena i a les característiques del sól. Es preveu un mobiliari urbà senzill i funcional: bancs jardineres de formigó, cadires i taules també de formigó, grades i bancs a les zones d’estada o pilones extraïbles. L’enllumenat experimentarà una renovació total.

El  termini d’execució previst és de sis mesos, temps durant el qual es tractarà de facilitar el pas de vianants i vehicles, informant degudament dels moments crítics. 

Back To Top