skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Jardins De Montserrat: Remodelació D’una Zona Verda En Ple Eixample

Jardins de Montserrat: remodelació d’una zona verda en ple Eixample

Els Jardins de Montserrat, a Barcelona, seran properament l’escenari d’una altra obra d’Hercal. Delimitat pels carres de Còrsega, Rosselló y Rocafort, aquest espai públic en ple Eixample de Barcelona serà remodelat per millorar el trànsit de vianants i el gaudi de la ciutadania. L’obra abasta 7.662 m2 i integra les voreres perimetrals i els entorns immediats dels equipaments propers.

Els objectius de l’actuació són múltiples: eliminar barreres arquitectòniques, direccionar la circulació amb una nova geometria dels jardins, potenciar els usos existents i la imatge de jardí, renovar els paviments o facilitar els accessos dels vehicles d’emergència i manteniment, entre d’altres. En general, s’aposta per una renovació que integri els espais, millorant la qualitat de vida al veïnat.

Els Jardins de Montserrat ocupen mitja illa de l’Eixample, la meitat de la qual serà zona verda

L’organització funcional dels Jardins de Montserrat canviarà notablement. Es potenciarà un eix diagonal que direccionarà als vianants cap als diferents espais. El central estarà dedicat a l’estada i els jocs per als nens i nenes més grans de dotze anys. Els més petits disposaran de jocs agrupats i diferenciats per edats, així com d’espais per activitats conjuntes i lliures. S’hi incrementaran els usos amb zones com uns horts urbans. A més, davant del centre cívic s’habilitarà un espai circular net d’obstacles on s’hi podrà instal·lar un escenari de manera puntual.

Quan al sòl, es suavitzaran pendents i s’eliminaran graons, substituïnt-los per rampes. També es renovaran totalment els paviments, diferenciats segons la zona i combinant diferents tipus de formigó, terra, sauló i material antilliscant. La jardineria comptarà amb alguns arbres nous que donaran més coloració a la vegetació. També els parterres del perímetre, que seran plantats amb flors de diferents espècies. Els dels espais interiors comptaran amb heures i arbustos baixos que donaran més permeabilitat visual a tot el conjunt. Finalment, es renovaran tots els bancs, papereres i jocs infantils. Les fonts es traslladaran a un lloc més adequat a la nova geometria i s’hi afegiran dos aparcaments de bicicletes.

El termini d’execució de l’obra és de vuit mesos, dividits en dues fases d’actuació. En tot moment es permetrà el pas dels vianants.

Back To Top