Skip to content
Enderroc edifici infermeria La Model Barcelona

L’enderroc de l’edifici d’Infermeria de La Model, en marxa

Hercal Diggers, encarregada de l’enderroc parcial de la presó a Barcelona, ja prepara el terreny per a l’enderrocament de l’antic edifici d’Infermeria de La Model. L’edifici ocupa 2.500 m2 de la superfície total de la Model (27.715 m2) i té forma de L.

L’enderroc l’antiga infermeria de la Model, adjudicada a Hercal per BIMSA (Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA), compta amb un pressupost de més de 9.000 € i una durada prevista de deu setmanes.

La seva disposició geomètrica serà justament aprofitada per realitzar els treballs d’enderroc, gràcies a la separació de l’immoble en dos cossos diferenciats. La demolició es durà a terme en dues fases, una primera manual i una altra mecànica.

Recorregut principal de l’obra

Primer de tot s’obrirà un accés en el mur exterior que limita amb el carrer Rosselló de 7 metres d’amplada per poder donar pas a la maquinària.

En segon lloc, es procedirà al desmuntatge i buidatge de l’edifici d’Infermeria, realitzant simultàniament la retirada dels 4 baixants de fibrociment, ubicats a la façana posterior de l’immoble.

Un cop finalitzades aquestes tasques s’iniciarà la desconnexió de l’edifici de la resta de l’complex arquitectònic. Aquesta s’efectuarà de forma manual a fi de no perjudicar l’antic edifici de comunicacions adjacent, considerat patrimoni històric, així com la façana de la galeria que dóna directament al pati d’entrada a l’edifici d’Infermeria. Simultàniament, es procedirà al desmuntatge per trams de les escales metàl·liques que hi ha a l’esmentat pati.

Un altre dels elements tinguts en compte en aquesta operació serà la llar d’infants Xirinacs, ja que l’edifici limita amb l’àmbit de l’escola, separant-los únicament un corredor perimetral amb una amplitud aproximada de tres metres i mig.

És per això que s’aprofitarà el mur existent entre els dos immobles, de 5 metres, per tal de utilitzar-lo com a element de protecció amb la col·locació de lones.

De fet, per tal de preservar tant aquest espai com totes les zones sensibles adjacents a l’enderroc, es col·locarà una cortina penjada d’una grua. Un cop efectuats aquests treballs manuals, s’iniciarà la demolició de l’edifici, ja desconnectat, amb maquinària de gran alçada d’Hercal. Aquesta s’efectuarà en diferents trams per tal d’evitar el desbordament de residus pels seus laterals.

Principals afectacions

Per poder dur a terme aquesta actuació resultarà inevitable realitzar una ocupació parcial de la vorera sud del carrer Roselló que limita paral·lelament amb el primer cos a enderrocar de l’edifici d’Infermeria. Per tant, aquesta via serà objecte de desviacions.

En l’enderroc de la antiga infermeria de La Model es farà servir també una cortina de demolició que servirà de protecció per la caiguda de runa a les zones pròximes.

Així mateix, s’han de prendre totes les mesures oportunes per a produir les mínimes afectacions als habitatges del voltant. Tant les visites guiades, com les activitats que actualment es duen a terme dins de les instal·lacions de la presó no es veuran afectades.

Gestió i tractament de residus

Seguint la política de responsabilitat ambiental i gestió sostenible d’ Hercal, tots els residus generats en la demolició seran corresponentment tractats d’acord amb la normativa vigent i transportats a un abocador específic a fi de reincorporar-los als cicles de la naturalesa, aïllant els materials tòxics i contaminants, els quals seran sotmesos a un tractament especial.

Back To Top