skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
El Litoral Del Maresme Està Sent Reparat Per Hercal

El litoral del Maresme està sent reparat per Hercal

El litoral de la comarca del Maresme serà reparat totalment per Hercal, gràcies a l’adjudicació d’urgència concedida pel Ministeri de Medi Ambient. Les actuacions ja han començat a diversos municipis: Cabrera de Mar, Vilassar, Premià de Mar, Montgat y el Masnou. Tots ells van quedar afectats pels temporals que es van produir als mesos de febrer i març, i era fonamental reparar els danys el més aviat possible.

Les obres que s’estan executant són diverses, començant pel trasvassament de sorra de la platja de Gavà als diferents punts afectats. El material que s’hi està extraient procedeix de la zona situada entre els carrers de Roses i Pals, una àrea d’aproximadament un quilòmetre. Es realitza mitjançant trasvassament amb camió “lagarto” i extracció amb retroexcavadora mixta. A més, es torna a perfilar la zona des d’una altra àrea d’acumulació de la mateixa platja, situada al límit amb Castelldefels.

Diversos punts del litoral del Maresme van quedar afectats per temporals. Hercal s’encarrega ja de reparar els danys

Una altra actuació important és la reparació d’esculleres, en la qual és necessari desmuntar la pedra existent, que havia quedat totalment desconcertada, i recol·locar-la amb una pendent menor que la que hi havia. També s’hi aporta pedra de filtre i, amb la finalitat de donar més estabilitat a les esculleres, s’hi realitzarà una banqueta de defensa. Tot això es fa en tres trams de la costa de Montgat i a una escullera de seixanta metres de Vilassar de Mar.

La reparació de rampes és una altra de les accions previstes. A Montgat es demoliran dues, al Masnou es perllongaran i reconstruiran dues més, a Premià es perllongaran dues rampes i es repararà una altra, i a Cabrera el perllongarà la rampa de la senda. Precisament les sendes protagonitzen una actuació més, ja que es repararan les de Cabrera i Premià, farcint-les amb pedra en branca i sauló i amb una compactació posterior.

El termini estimat d’execució és de dos mesos i mig, amb la qual cosa la zona ja estarà llesta quan comenci la temporada alta de platja. 

Back To Top