Skip to content
Moviment de terres

Moviment de terres en fase 2 de les obres del Mercat de Sant Antoni en Barcelona

Client: UTE NOU MERCAT DE SANT ANTONI FASE II (COPCISA-SACYR-SCRINSER)
Any d’execució: 2015
DESCARREGA LA FITXA D’OBRA

Descripció:

Excavació sota llosa de formigó de coberta d’un volum d’excavació de 173.890m3 inclosa la càrrega i transport de terres a abocador autoritzat. Es realitza una excavació de 15m de fondària sota el nivell de la llosa

Back To Top