skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Murs Pantalles I Excavació De Terres Conservant La Façana

Murs pantalles i excavació de terres conservant la façana

L’actuació constarà de l’execució de murs pantalles i excavació de terres de l’espai entre pantalles per a la formació dels tres soterranis de l’edifici. L’actuació es troba dins del projecte de les obres de construció de l’hotel de 3*** i aparcaments situat al carrer Muntaner 110 xamfrà carrer Mallorca 178, de Barcelona.

El projecte conserva la façana existent. En primer lloc s’executen les pantalles, s’excaven els primers 3 metres de fondària, es procedeix a la formació de biga de coronació, execució d’ancoratges, i es continua excavant per fases de 3 metres formant línies d’acoratge.

Les últimes terres es retiraran mitjançant cinta transportadora. Un cop excavades les terres s’executen els batatxes i sabates per a la fonamentació de l’edifici.

Client: Nuñez i Navarro
Any d’execució: 2015
DESCARREGA LA FITXA D’OBRA

Back To Top