skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Murs  Pantalles Per A Hotel A Barcelona

Murs pantalles per a hotel a Barcelona

Client: Nuñez i Navarro
Any d’execució: 2015
DESCARREGA LA FITXA D’OBRA

Descripció:

Aquestes obres estan contingudes dins del projecte que contempla l’execució d’un edifici destinat a hotel de i aparcament en soterrani. L’edificació solar s’executa en un solar que es troba entre mitgeres, amb una amplada de 66.4m. i una llargada de 40m. aproximadament. El projecte preveu la formació de sis plantes sota rasant. Els treballs consisteixen en l’execució de les pantalles, apuntalaments, ancoratges, murs de contenció i excavacions de terres.

Back To Top