skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es

Treballs complementaris en l’enderroc de la nau de Basf

Client:
FERROLEZAMA AMIANTO Y FIBROCEMENTO, S.L.
Any d’execució: 2015
Descripció:
  • Enderroc dels pilars i sanejament de la mitgera.
  • Càrrega, transport i cànon a gestor autoritzat de l’enderroc resultant en aquesta demolició.
+ Info

Espai urbà davant l’Església de Pomar, Badalona

Client: Ajuntament de Badalona Any d'execució: 2015 DESCARREGA LA FITXA D'OBRA Descripció: Les obres consisteixen en la reurbanització de la placeta davant de l’Església de Pomar. El projecte preveu la col·locació de paviments nous de peces prefabricades de formigó, jocs…

+ Info
Proyectos De Obra Civil Hercal

Obres d’adequació del talús del carrer de La Perla, a Rubí

OBJECTE DEL PROJECTE El projecte tenia per objectiu l’arranjament del talús analitzant-ne els aspectes relatius a la seguretat i l’entorn tot realitzant propostes per millorar-ne la situació prèvia a la intervenció d'Hercal. 1. Seguretat S’estudiarà principalment la seguretat davant l’inestabiiltat…

+ Info
Proyectos De Obra Civil Hercal. Barcelona

Projecte d’obra civil a Santa Coloma de Gramanet

Client: Àrea Metropolitana de Barcelona Any d'execució: 2015 DESCARREGA LA FITXA D'OBRA Descripció: Les obres consisteixen en l’ampliació de vorera a la zona ocupada per les finques 36 i 38 al carrer Santiago Rusiñol. En primer lloc es realitza l’enderroc…

+ Info
Back To Top