skip to Main Content
Els Nous Accessos Viaris Del Parc De Negocis Mas Blau II, En Marxa

Els nous accessos viaris del Parc de Negocis Mas Blau II, en marxa

Nous accessos viaris per millorar la mobilitat

Els nous accessos viaris al Parc de Negocis Mas Blau II, al Prat de Llobregat,ja estan en marxa. L’execució del projecte ha estat adjudicat a Hercal per l’Institut Català del Sòl,

Atenent als estudis de mobilitat previstos en l’àmbit del Parc de Negocis Mas Blau II, lloc on s’ubicarà el centre logístic d’Amazon per al sud d’Europa, es va determinar la necessitat de dur a terme una sèrie d’actuacions orientades a millorar la mobilitat a la xarxa d’aproximació al Parc de Negocis, concretament en els accessos a la urbanització des de l’autovia C-32b.

La nova xarxa viària d’accés al Parc de Negocis Mas Blau II es connectarà pels costats sud i est amb la carretera C-32b, i amb el seu enllaç amb la B-250, i pel costat oest amb l’avinguda de les Garrigues fins carrer Ribagorça.

El projecte, d’una durada prevista de 4 mesos, inclou l’enderroc i/o demolició de tots els elements preexistents que no s’ajusten i no poden ser adaptats a la nova ordenació, així com per realitzar la connexió entre la xarxa viària existent i la nova.

Millora de la mobilitat del Parc de Negocis Mas Blau II

El projecte que possibilitarà la millora dels accessos viaris i la mobilitat del Parc de Negocis Mas Blau II ja està en marxa. Actualment Hercal està executant els treballs de desbrossament del terreny i l’excavació de la capa vegetal fins a un rebaix de terra vegetal previst de 30 centímetres. Immediatament després es realitzaran els desmunts i terraplens.

El projecte inclou les connexions exteriors i desplaçament dels serveis existents de les xarxes pluvials, de telecomunicacions, gas i aigua potable, a més de la xarxa de clavegueram. D’altra banda, es soterrarà la línia de mitja tensió mitjançant la construcció d’una canalització subterrània de 296 metres de longitud pel costat sud de la carretera, i una perforació dirigida de 42,88 metres per a l’encreuament de la C-32b.

El projecte executiu dels nous accessos viaris al Parc de Negocis Mas Blau II també inclou el tractament de les zones verdes, implementant un sistema de reg automatitzat, amb aspersors i difusors per al reg dels parterres comandat per electrovàlvules i programadors mitjançant mecanismes de control autònoms alimentats per bateries.

Back To Top