skip to Main Content

OBRA ACABADA

Rotonda A Castelldefels 3

Hercal ha construit una rotonda a Castelldefels, en l'encreuament del carrer de Lola Anglada amb la Carretera de La Sentiu.

Rotonda A Castelldefels 2

Hercal ha construit una rotonda a Castelldefels, en l'encreuament del carrer de Lola Anglada amb la Carretera de La Sentiu.

Rotonda A Castelldefels 1

Hercal ha construit una rotonda a Castelldefels, en l'encreuament del carrer de Lola Anglada amb la Carretera de La Sentiu.

Rotonda A Castelldefels 4

Hercal ha construit una rotonda a Castelldefels, en l'encreuament del carrer de Lola Anglada amb la Carretera de La Sentiu.

Rotonda A Castelldefels 5

Hercal ha construit una rotonda a Castelldefels, en l'encreuament del carrer de Lola Anglada amb la Carretera de La Sentiu.

CLIENT

PRESSUPOST

251.697,56 €

CONSTRUCTORA

Hercal

DADES D'INTERÉS

Termini de l’actuaió: 4 mesos

Any d’execució: 2019

OBJECTE DE L'ACTUACIÓ

El projecte inclou  la millora de l’accessibilitat dels vianants amb una nova vorera a la banda oest de la carretera de la Sentiu i l’eliminació de la cuneta de formigó.

Així mateix, se soterren les línies telefòniques i es millora la xarxa de recollida d’aigües pluvials separativa. Les millores a la zona es completen amb la millora de la xarxa d’enllumenat públic (amb tecnologia LED, més eficient energèticament), la senyalització i el mobiliari urbà.

CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

Construcció d’una nova rotonda a la cruïlla del carrer Lola Anglada amb la carretera de la Sentiu, amb l’objectiu de millorar la circulació de vehicles a la zona, a més de facilitar l’accés als equipaments municipals de la deixalleria de residus i Jarfels.

IMATGES DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Back To Top