skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Una Nova Trituradora Augmenta La Flota De Màquines D’Hercal

Una nova trituradora augmenta la flota de màquines d’Hercal

Hercal ha adquirit recentment una nova màquina trituradora Kleemann MR 122 Z, que millora les prestacions i efectivitat de l’anterior model. Aquesta és una màquina d’impacte mòbil extremadament potent, amb un disseny robust ideal tant pel reciclatge com per la trituració de pedra. El seu potent motor fa que els treballs que realitza siguin curts i efectius, fins i tot amb ciment reforçat o amb grans blocs de material. La gran folgança entre el rotor i el conducte de descàrrega vibrant assegura que fins i tot les barres d’acer torçades es moguin fàcilment cap a l’àrea de contacte de l’imant. A això també hi contribueix el transportador de descàrrega de gairebé un metre i mig d’amplada. El disseny intel·ligent permet, a més, una operació molt eficient econòmicament.

A la primera etapa del procés d’esmicolament, la màquina fa una preselecció i anivellament del material i, després, es produeix un tornejat o llimada de les pedres per aconseguir una trituració més fàcil. La matèria cau en uns discs de rodets que raspen la brutícia de les roques, que cau cap a la cinta transportadora lateral. Aquesta transició és confiable i segura al 100% . Com la brutícia i la roca se separen prèviament, la unitat trituradora es protegeix de l’enganxat i el desgast.

La nova trituradora Kleemann és una part important de la nostra àrea de gestió mediambiental

El Kleemann MR 122 Z és un clássic entre els molins d’impacte mòbils. S’utilitza, entre d’altres coses, per a la preparació de material de demolició, que es classificarà segons les seves característiques químiques i mecàniques seguint la normativa vigent (PG-3). Posteriorment es reutilitzarà com tot-u, sòl seleccionat o material filtrant en xarxes de drenatge. Amb aquesta màquina obtenim els millors resultats de separació i continuem potenciant al màxim una de les nostres principals àrees de negoci: la gestió mediambiental. I és que Hercal disposa de l’equip tècnic, els mitjans humans i la maquinària pròpia necessaria per tractar els residus amb total solvència, seguretat i qualitat.

Back To Top