skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Obra Civil Rubí 2018: Aposta Per La Mobilitat

Obra Civil Rubí 2018: aposta per la mobilitat

Obra Civil Rubí 2018: L’ajuntament de Rubí, comarca del Vallès Occidental, va adjudicar a Hercal dues obres civils de diferent envergadura aquest 2018. Una d’elles va ser la remodelació d’un carrer per millorar la circulació i la seguretat; l’altra va ser la creació d’un carril bici a l’interior de la població, generant també un espai als vianants. D’aquesta manera hem contribuït a la millora de la vida diària dels rubinencs.

Obra civil Rubí 2018

Millora de la mobilitat de vianants i bicis

Hercal ha realitzat una actuació que afectarà positivament la mobilitat de vianants i ciclistes: la construcció d’un nou carril bici que conecta la urbanització de Can Sant Joan amb el Torrent dels Alous i l’estació de ferrocarrils de la Generalitat. El traçat té diferents trams que varien en funció de si el carril bici és separatiu, de si té un o dos sentits, de si se situa a la mateixa alçada dels vehicles a motor o de si conviu amb els vianants. També s’hi han instal·lat un total de sis aparcaments exclusius per bicicletes, nou paviment, senyalització, mobiliari urbà i punts de llum. El pressupost total de l’obra ha estat d’uns 94.000 euros.

Reforma del carrer Avellaners 

L’ajuntament rubinenc també va encarregar a Hercal la urbanització del carrer Avellaners, situat a l’entrada del sector Sant Muç. Aquesta via no tenia gairebé voreres i feia falta tant augmentar l’accessibilitat i seguretat com redistribuir el moviment de trànsit rodat. A banda de pujar la rasant de tot el vial, asfaltar-lo, crear voreres i guals i instal·lar enllumenat públic, el projecte s’ha centrat sobretot en l’encreuament del carrer Avellaners amb el camí d’Ullastrell. En aquest punt s’ha reduit el pendent, s’hi han creat pasos de vianants i s’hi han traslladat algunes parades d’autobús. Tot per reduir la velocitat dels vehicles i augmentar la seguretat vial. Les obres han comptat amb un pressupost de gairebé 176.000 euros.

Back To Top