skip to Main Content
Hercal Finalitza Les Obres D’arranjament Al Parc De Can Zam

Hercal finalitza les obres d’arranjament al Parc de Can Zam

Les obres d’arranjament de l’espai públic proper a l’estació de Metro, a la part alta del Parc de Can Zam, era l’objectiu de l’obra adjudicada a Hercal per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). L’espai públic a renovar s’ubicava a l’avinguda Francesc Macià, en l’àmbit de la restitució del Parc de Can Zam, una de les fases va ser recentment executada també per Hercal.

Obres d’arranjament de l’espai públic

L’execució dels treballs d’arranjament de l’espai adjacent a l’avinguda Francesc Macià al Parc de Can Zam consisitien fonamentalment en treballs de demolició i enderroc, moviment de terres, paviments, encintats, jardineria i reg.

Concretament, Hercal va dur a terme la perllongació de la fila de plàtans que ja existia mitjançant la plantació de nous exemplars, així com noves arbustives per a matisar la tanca que separa la part alta del Parc de Can Zam amb un habitatge unifamiliar adjacent, i amagar l’element de ventilació i registre que quedava de l’estació de bombeig.

Obres d'arranajament espai públic

Les obres d’arranjament de l’espai públic incloïen a més la prolongació de la rampa de formigó fins al límit del talús, la col·locació d’un bordó límit de la gespa i el sauló, l’obertura de forats per a plantació a vorera i col·locació d’escossells, i modificacions en l’enllumenat públic.

L’homenatge a Lluís Hernández, alcalde de Santa Coloma des de 1979 a 1991

Entre els treballs d’arranjament estava inclosa la creació d’un tapís de gespa que connectés i donés continuïtat al talús verd que s’estén cap a la part baixa. L’objectiu era singularitzar l’espai on Hercal tenia l’encàrrec de cimentar l’escultura de l’artista colomenc Chema Moreno, finançada per la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet, i sentida com un homenatge pòstum al durant 12 anys alcalde de la ciutat: Lluís Hernández i Alcàsser.

Escultura Lluis Hernández i Alcàsser, alcalde de Santa Coloma entre 1979 i 1991

D’aquí és precisament d’on neix la petició de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a la Direcció de Serveis de l’Espai Públic d’AMB: de la iniciativa popular per retre homenatge a Lluís Hernández i Alcàsser. L’escultura, concebuda per ser vista des de l’exterior, està encarada al barri de Les Oliveres i es va inaugurar el passat 26 de novembre.

Back To Top