skip to Main Content
Obres De Millora Del Parc De Can Zam: Hercal Enllesteix La Primera Fase

Obres de millora del Parc de Can Zam: Hercal enllesteix la primera fase

Hercal ha enllestit la primera fase de les obres de millora del Parc de Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet. L’empresa ha treballat per dignificar una part del pulmó verd de Santa Coloma, adequant l’espai als requeriments tècnics el projecte, que recull bona part de les demandes veïnals de la població. La zona d’intervenció compta amb nous accessos, àrees de joc infantil i pràctica esportiva, així com més espais verds i un aspecte més amable i confortable, pensat per a seguir esdevenint la principal zona d’esbarjo i passeig de la ciutat.

Hercal ha finalitzat els treballs de millora projectats, en aquesta primera fase, al Parc de Can Zam, que engloba una superfície de 30 hectàrees entre el riu Besòs i la B-20, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. El Parc es va inaugurar l’any 1999, però les obres de la L9 del metro en van modificar l’aspecte i distribució. L’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma han projectat una sèrie de millores per adaptar l’espai a les noves necessitats i recollir bona part de les reclamacions veïnals sobre els usos del parc.

En aquesta primera fase s’ha intervingut en una zona de 16.600 metres quadrats amb l’objectiu de no variar excessivament la definició general del parc però sí millorar-ne els accessos i facilitar-ne l’ús, potenciant-ne l’ús ciutadà i convertint-lo en referència com a zona de passeig, lleure i esport. Per fer-ho possible, Hercal ha treballat en els àmbits de l’enderroc d’estructures, moviment de terres, pavimentació, jardineria, xarxa de reg i reordenació del mobiliari urbà i les lluminàries.

Obres de millora del Parc de Can Zam: Intervencions tècniques, paisatgístiques i de serveis en un parc pensat per a l’ús ciutadà

En l’àmbit estructural i de pavimentació, Hercal ha executat l’obertura d’un tercer pas que connecta el parc amb la zona de passeig fluvial. S’ha modificat el traçat de tanques perimetrals i s’han pavimentat les diferents zones de recorregut. Els treballs també han contemplat diferents actuacions en l’àmbit de la jardineria i l’arbrat, incorporant nous espais verds i reordenant alguns dels ja existents.

En l’aspecte dels serveis directes als usuaris, s’ha millorat la zona de jocs infantils, amb el canvi d’ubicació de la instal·lació i la incorporació de nous elements de joc. També s’han creat tres àrees de pícnic i un circuit de salut que permet convertir el passeig en una taula d’exercicis urbans pensat per a totes les edats.

Pel que fa a les instal·lacions s’ha intervingut en els sistemes de reg i s’han substituït la bomba d’aigua freàtica i el sistema de canonades mitjançant una UTE amb Santin Jardineria i Paissatge, preveient les necessitats que sorgiran en la segona fase de millores que es duran a terme de forma imminent.

Back To Top